Kiedy zostawić dziecko samo w domu? – propozycje na ferie.

Czas wolny od szkoły i przebywania w innych placówkach oświatowych, to z jednej strony chwila wytchnienia i wyczekany przez dzieciaki czas, z drugiej zaś okres, kiedy rodzice stają przed wyborem co właściwie zrobić ze swoim dzieckiem. Urlop, pomoc znajomych i rodziny, czy wspólna opieka nad bliskimi dziećmi to tylko niektóre z opcji jakie do dyspozycji mają rodzice. Na rynku pojawiają sie liczne propozycje firm komercyjnych, które prześcigają się w pomysłach i różnego rodzaju atrakcjach.

W polskim prawie są aż 3 różne informacje dotyczące wieku dzieci, kiedy mogą one legalnie same być w domu (7, 8, 13 lat).

Art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń brzmi:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowi:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

W art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (art. 426) ustanowiono:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Prawo to jedno, a doświadczenie i indywidualne podejście do dziecka to drugie. Wszystko bowiem opiera się o pociechę i jej dojrzałość emocjonalną, kreatywność i gotowość na samodzielność. To właśnie na rodzicu spoczywa odpowiedzialność za dziecko i to on musi podjąć decyzję o kiedy będzie ono gotowe na samodzielność, gdyż poza normami prawa, które obowiązują to właśnie znajomość dziecka jest czynnikiem decydującym.

Obecnie istnieje dużo alternatyw na spędzanie czasu wolnego przez dziecko. Centra Kultury, Biblioteki fundacje czy stowarzyszenia organizują zajecia, wyjazdy i inne aktywności. Jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne miejsca w których orgaznizowane są pólkolonie i zajęcia tematyczne zarówno stacjonarnie jak i w ternie. To także okazja do uprawiania sportów zimowych, jazdy na nartach i snowboardzie.

Ferie zimowe to sporty zimowe, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Przypominamy, że zgodnie z prawem każda półkolonia powinna być zgłoszona do Kuratorium Oświaty. Każdy uczestnik zgłaszając się na miejsce zbiórki powinien mieć kartę kwalifikacyjną zgodną z obowiązującym wzorem. Wszelkie kolonie i półkolonie można zweryfikować na ogólnopolskiej stronie rządowej gdzie znajdują się szczegółowe informacje: https://wypoczynek.mein.gov.pl/ (Więcej w starszym wpisie: klik ).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą półkolonii zimowych Hardego Dzieciakaklik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony