Rozporządzenie traci moc

Wojewoda małopolski wydał uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony