Wykopaliska na sądeckim rynku były źle zabezpieczone?!

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie w trybie natychmiastowym nakazał zasypać wraz z odtworzeniem powierzchni odsłoniętych…

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony