To już nie przepychanki słowne, ale prawdziwa wojna. Poseł Mularczyk kieruje sprawę do prokuratury

Wczorajsza sesja odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Nowego Sącza, choć tak naprawdę z głośnej, często bardzo niegrzecznej dyskusji ludzie nie dowiedzieli się niczego nowego. Prezydent powiedział co miał powiedzieć i zniknął. Prezesi NIK oraz STBS mówili to, co wszyscy wiedzą. Jednak odpowiedzi na wiele stawianych pytań, jak ile wszystko będzie kosztować, kiedy rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone, itd…

Wobec tego co się dzieje w mieście nie pozostaje obojętny poseł Arkadiusz Mularczyk, który podjął bardzo zdecydowane kroki. W piśmie nadesłanym do redakcji czytamy:

Wobec ogromu problemów, niejasności, braku transparentności i wreszcie poważnych podejrzeń o możliwość popełnienia licznych przestępstw przeciwko mieniu publicznemu i niegospodarności na szkodę miasta Nowego Sącza podjęliśmy wspólnie, jako reprezentanci mieszkańców miasta Nowego Sącza, Poseł na Sejm RP i Radni Rady Miasta Nowego Sącza decyzję o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw z art. 231 oraz art. 296 kodeksu karnego do Prokuratury Rejonowej w Muszynie wobec Prezydenta i innych władz miasta Nowego Sącza.

Zawiadomienie zostanie skierowane do Prokuratury w Muszynie z uwagi na medialne informacje o wszczętym tam już śledztwie w sprawie wyrządzenia, w okresie od 25 lutego 2022 r. do października 2023 r., w Nowym Sączu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna przez prezesa zarządu.

Wnioskujemy do Prokuratury Rejonowej o zbadanie możliwości popełnienia przestępstwa działania na szkodę interesu publicznego – miasta Nowego Sącza, polegającego na tym, że Prezydent Handzel, jako funkcjonariusz publiczny nie dopełnił obowiązków co do postępowania z należytą starannością w zakresie gospodarowania mieniem miasta Nowego Sącza, dopuszczając do udzielenia zamówień publicznych dla spółki Grupa Blackbird, która nie posiadała potencjału ekonomicznego, technicznego i kadrowego gwarantującego należyte wywiązanie się ze zobowiązań na wykonanie trzech inwestycji miejskich o wartości łącznie ok. 140 milionów złotych: budowa stadionu miejskiego, budowa budynków wielorodzinnych i budowa kompleksu sportowego na dzielnicy Zawada. Jak się okazało wykonawca nie miał nigdy potencjału finansowego i ekonomicznego, ani także koniecznego doświadczenia w budowie takich obiektów, jak stadion miejski Sandecji, kompleks sportowy w Zawadzie, czy nawet bloki mieszkalne dla spółki miejskiej STBS.

Podkreślić należy, że w przypadku realizacji stadionu miejskiego władze miasta z Prezydentem Handzlem na czele działały w taki sposób, aby poszerzyć zakres planowanych prac przy budowie stadionu i zlecić je jednemu konkretnemu wykonawcy niezgodnie z rozstrzygniętym przetargiem. Na materiałach z oficjalnego FB prezydenta Handzla z dnia 14 sierpnia 2021 widać budowę fundamentów pod trybunę D, której Wykonawca nie powinien wykonywać, gdyż nie była ona objętą zakresem umowy. Analogiczna sytuacja ma miejsce 24 września 2021, gdzie na filmach z oficjalnego kont FB prezydenta Handzla widoczne są powstałe fundamenty trybuny C i D, które nie były wtedy zlecone.

Aneks, który poszerzał zakres prac dokonanych na stadionie został zawarty dopiero w marcu 2022 r.

Rodzi się więc pytanie, czy Wykonawca od samego początku wiedział o planowaniu rozszerzenia zakresu budowy i w jaki sposób ustalił to z Zamawiającym.

Informacja o wynikach kontroli Urzędu Zamówień Publicznych z 23 grudnia 2022 r. podtrzymana uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z 7 lutego 2023 stwierdza, że podpisanie wyżej wymienionego aneksu odbyło się wbrew przepisom prawa Prawo Zamówień Publicznych.

Czyli niezgodnie z prawem i samowolnie prezydent Handzel oraz władze spółki NIK rozporządzały środkami finansowymi w wysokości 25 mln złotych.

I wreszcie w konsekwencji popatrzmy na otaczającą nas smutną, prawdziwą, a nie wymyślaną przez Prezydenta Handzla rzeczywistość:

– Stadionu miejskiego Sandecji nie ma, nie wiemy, kiedy zostanie ukończony i ile będzie kosztować nas Sądeczan!

– Kompleksu sportowego w Zawadzie nie ma, nie wiemy, kiedy zostanie ukończony i ile będzie kosztować nas Sądeczan!

– Z tak potrzebnych mieszkańcom Nowego Sącza bloków STBS-u jest zaledwie jeden, niedokończony budynek!

Pewne jest za to jedno:

Wszyscy Mieszkańcy Nowego Sącza będziemy mieć olbrzymi kredyt do spłaty. Tyle, że nie jesteśmy pewni, czy to będzie 140 mln, czy też znacznie więcej!

Obecne władze Nowego Sącza na czele z Prezydentem Handzlem za pół roku będą już tylko przykrym wspomnieniem.

Niestety długi naszego Miasta Nowego Sącza, niedokończone inwestycje i spółki miejskie w ekonomicznej agonii i apatii pozostaną!

Sytuacja ta doprowadzi do niemożności prowadzenia wielu innych potrzebnym miastu inwestycji.

Winni tych nieprawidłowości muszą ponieść prawne konsekwencje !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony