Wybierz najlepszą inicjatywę wolontariacką!

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariusz wykonuje swoje zadania bezinteresownie, bo czuje, że to, co robi może dać innym ludziom wiele radości.

Kodeks etyczny wolontariusza:

1. Godnie reprezentować szkołę, organizacje pozarządową
2. Starać się pogłębiać swoja wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, nie zaniedbywać obowiązków szkolnych
3. Swoją postawa i zachowaniem dawać przykład innym
4. Podejmować się obowiązków zgodnie z własnymi możliwościami i umiejętnościami i wywiązywać się z nich najlepiej jak potrafię.
5. Pracować nad kształtowaniem własnej postawy i osobowości.
6. Być otwartym na potrzeby bliźnich. Szanować godność i prywatność swoich podopiecznych, innych wolontariuszy, zachowywać dyskrecję.
7. Kierować się wartościami: szacunek, odpowiedzialność za siebie i innych, wrażliwość, uczciwość.

Wolontariat Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Od trzech lat w Instytucie Języków Obcych prężnie rozwija się wolontariat, który od tego roku podjął współpracę z kołem naukowym. Studenci mogą uczestniczyć w szkoleniach m.in. organizacji czasu wolnego i animacji.

Studenci aktywnie uczestniczą w cyklicznych akcjach takich jak:

  • Zbiórka plastikowych nakrętek
  • Akcja „Złotówka dla zdrówka”
  • Dzień wolontariatu
  • Pomagam z miłości
  • Akcja „Mikołajki”


Wolontariat PTZ.

W naszej szkole to grupa uczniów z różnych klas, która przy wsparciu nauczyciela-opiekuna organizuje i angażuje się w różne przedsięwzięcia. Akcje prowadzone przez SKW są realizowane zarówno w szkole, jak i poza nią – we współpracy z innymi instytucjami publicznymi (np. z domami pomocy społecznej) lub też z organizacjami pozarządowymi (fundacjami, towarzyszeniami).

NASZE AKCJE I NASZE WSPARCIE
Nowosądecki Przegląd Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Pod Skrzydłami Orła”
Zadaniem wolontariuszy była obsługa gości, zapewnienie sprawnego działania szatni, bufetu, pomoc osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się po budynku oraz praca za kulisami.

JUBILEUSZ 5-LECIA FUNDACJI “BĘDZIE DOBRZE”
grupa wolontariuszy z naszej szkoły związanych z fundacją „Będzie dobrze” uczestniczyła w jubileuszu 5-lecie jej istnienia.

STARY SĄCZ KONCERT CHARYTATYWNY
zorganizowany przez Fundację “Będzie Dobrze”, na którym zbierano pieniądze na leczenie Róży Dąbrowskiej – prezentacja strojów ludowych pt” Nasze małe ojczyzny”.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem” polegającą na zbieraniu pluszaków, zabawek, słodyczy, które powędrują do paczek mikołajowych dla dzieci,

ŚWIATOWY DZIEŃ WOLONTARIATU
5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji wolontariusze PTZ oraz organizują happening na terenie szkoły a następnie na sądeckim rynku. Polegał on na rozdawaniu słodyczy, balonów oraz sentencji ( złote myśli i aforyzmy) na specjalnie przygotowanych kolorowych karteczkach. Tymi niewielkimi gestami wolontariusze przypominają jak ważne jest bezinteresowne pomaganie innym.

WOLONTARIUSZE – PATRIOTYCZNIE
Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Prywatnym Technikum Zawodowym uświetnił pokaz mody regionalnych strojów ludowych, pod hasłem “Nasze małe Ojczyzny”. Pokaz przygotowali wolontariusze i uczniowie PTZ.

SZTAFETA POMOCY
„Sport przeciw przemocy”
Uczniowie PTZ wzięli udział w
Sztafecie Pomocy i akcji „Gramy dla Jakuba”
Dodatkowo w szkole zebrali na pomoc dla Kuby 607,43 zł

NASZA INTEGRACJA W SZKOLNYM ZESPOLE
Nasze urodziny są okazją do integracji społeczności szkolnej w trakcie zabaw i konkursów.

WIZYTY STUDYJNE
W fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” ośrodku w Radwanowicach „Dolina Słońca”,

SZKOLENIA WOLONTARIUSZY
szkolenie z animacji
warsztaty malowania twarzy
W ramach działalności szkolnego klubu wolontariatu, wolontariusze PTZ uczestniczą w szkoleniach z animacji oraz malowania twarzy, nabywając przydatne umiejętności skręcania balonikowych zwierzątek, gry i zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Wybierz najlepszą inicjatywę wolontariacką!

Regulamin konkursu

Facebook
Instagram