Zarządzanie wolontariatem edukacyjnym

(autor Beata Burnus)

Obecnie możemy spotkać różne rodzaje wolontariatu. Od najbardziej popularnego wolontariatu akcyjnego, po mniej znane formy wolontariatu tj. pracowniczy, wielokulturowy, edukacyjny, zagraniczny, czy e-wolontariat. Jednak mimo tej różnorodności istnieje ich wspólna cecha, a mianowicie praca na rzecz innych, która niesie korzyści dla obu stron.

         Poniżej chciałabym przybliżyć wolontariat edukacyjny, który
z powodzeniem realizuję w swojej pracy zawodowej w szkole podstawowej. Wolontariat edukacyjny może być realizowany również w innych placówkach.

W szkolnictwie możemy go realizować na każdym etapie edukacji, od szkoły podstawowej do studiów wyższych. Przykładem może być prowadzenie regularnych korepetycji przez wolontariuszy dla uczniów mających trudności
w nauce. Działania te można realizować wśród rówieśników, ale także w innej formie. Wolontariusze szkół średnich czy studenci mogą je prowadzić dla młodszych uczniów szkół podstawowych. Taki przykład wolontariatu edukacyjnego przynosi obopólne korzyści. Wolontariusze dzieląc się swoją wiedzą rozwijają umiejętności dydaktyczne.        Innym przykładem wolontariatu edukacyjnego może być przygotowanie i przeprowadzenie dla dzieci przedszkolnych czy uczniów klasach 0-3 np.

  • zabawy karnawałowej, – wróżb i zabaw andrzejkowych,
  • pokazu orgiami,
  • pokazu zabaw i eksperymentów z balonami,
  • malowania twarzy np. z okazji Dnia Dziecka itp. Wolontariusze zdobywają umiejętność pracy w zespole, mogą sprawdzić się w roli animatora zabaw dziecięcych, prezentują własne pomysły i umiejętności. Takie działania
    są idealnym przygotowaniem do prawdziwej pracy.

 Kolejnym przykładem wolontariatu edukacyjnego jest głośne czytanie dzieciom, które może być realizowane w każdej placówce. Ważne jest, aby czytanie odbywało się o stałej porze dla przyjemności i było regularne.
W szkole podstawowej udaje się je realizować codziennie. Przynosi to ogromne korzyści dla dzieci, poprawę umiejętności językowych i umysłowych, wzrost ich motywacji do współdziałania i nauki oraz poprawę zachowań.

Natomiast dla wolontariuszy jest doskonałym sprawdzeniem siebie w sytuacjach nietypowych, nauką umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych, pokonaniem wstydu, nieśmiałości i własnych niedoskonałości. Uczy systematyczności i odpowiedzialności. Daje radość i satysfakcję jest urozmaiceniem i doskonałą formą promocji czytelnictwa.

         Działania w ramach wolontariatu edukacyjnego są bardzo twórcze, dzięki temu wolontariusze mogą realizować swoje pasje, ale i też je odkrywać. Różnorodność form tego rodzaju wolontariatu może być ogromna, ograniczać może nas tylko nasza wyobraźnia.  Wszystkie działania wymagają koordynacji. Zarządzanie grupa wolontariuszy jest zajęciem odpowiedzialnym i można je porównasz do kierowania zespołem w firmie. Każdemu należy rozpisać obowiązki, wyznaczyć harmonogram prac. Oprócz tego koordynator powinien zorganizować we współpracy z organizatorem wolontariatu (koordynator może ale nie musi być organizatorem) odpowiednie warunki do realizacji założonego przedsięwzięcia. Dlatego tak ważne jest aby wszystkimi działaniami zarządzała osoba, która posiada odpowiednie predyspozycje przypisane tym, którzy czują się dobrze w roli menadżerów i być może wiążą swoja przyszłości właśnie
z zarządzaniem, koordynowaniem lub już to robią na co dzień jako pracownicy, właściciele firm.

Art. powstał w ramach projektu Lokalne Partnerstwo dla wolo notariatu – edycja 2021 -2023 w ramach Programu Korpus Solidarności prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony