210 tysięcy na ratowanie zabytków – dotacje przyznane!

W tym roku na remonty zabytków było do wzięcia z budżetu Powiatu Nowosądeckiego 210 tysięcy złotych! Z pieniędzy mogły skorzystać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku. Dotacja celowa mogła być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 

Rada Powiatu Nowosądeckiego podczas ostatniej sesji podjęła stosowną uchwałę.

Dotacje zostały przyznane na projekty:

– Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej  Kaplicy św. Anny z 1631r. w Podegrodziu – 15 000 zł

– Czyszczenie i impregnacja gontu drewnianego na elewacjach i ogrodzeniu Dawnej Cerkwi pw. św. Dymitra w Binczarowej – 20 000 zł

– Konserwacja ołtarza z obrazem św. Antoniego i dekoracji malarskiej nawy w Kościele pw. Narodzenia N.M.P. Krużlowej Wyżnej – 10 000 zł

– Konserwacja lewego ołtarza bocznego w Kościele pw. św. Bartłomieja Ap. w Zbyszycach  z I poł XV w. (ostatni etap prac) – 10 000 zł

– Konserwacja malowideł na ścianie zachodniej i północnej transeptu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej (kontynuacja zadania) – 10 000 zł

– Pełna konserwacja malowideł ściennych i kamiennego portalu w prezbiterium Kościoła Parafialnego w Jazowsku (kontynuacja prac) – 10 000 zł

– Konserwacja elementów z ołtarza znajdującego się w kaplicy bocznej, zwanej „Kaplicą Kurowską” w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach – 25 000 zł

– Konserwacja malarstwa ściennego autorstwa profesora Franciszka Walczowskiego w Kaplicy pw. Matki Bożej w Kościele parafialnym w Łącku – 25 000 zł

– Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii podbicia i balustrady chóru w Kościele pw. Św. Marcina Bpa w Mogilnie, II część – 20 000 zł

– Ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu w nawie z 1820 r. w Cerkwi pw. Św. Michała Archanioła w Polanach – V etap – 20 000 zł

– Izolacja przeciwwilgociowa i odwodnienie fundamentu Kościoła w Żegiestowie – II etap – 20 000 zł

– Modernizacja ogrzewania i rozbiórka kotłowni Kościoła w Zubrzyku – 10 000 zł

– Konserwacja techniczna i estetyczna dwóch nastaw ołtarzowych w kaplicy pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Starym Sączu – Cyganowicach – 15 000 zł.

Dotacji nie otrzymał projekt: Renowacja ścian i sklepienia piwnicy z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej Zabytkowego „Domu na Dołkach” z XVII w. w Starym Sączu (wniosek nie spełnił wymogów formalnych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony