75. rocznica Akcji „Wisła”. O akcji przesiedleńczej na Sądecczyźnie

Pozostały po wysiedleniu z Sądecczyzny ludności łemkowskiej krajobraz kulturowy a także dalsze losy osób narodowości łemkowskiej zainspirowały ją na tyle, że właśnie Łemkom poświęciła badania naukowe dr Anna Wilk, historyk z Muszyny. Podczas spotkania autorskiego w oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju, opowiedziała o tragicznych losach Łemków wysiedlonych ze swoich domów w ramach Akcji „Wisła”.

Przybyłych do Muzeum gości przywitał Zbigniew Wolanin, kustosz Muzeum Nikifora.

– W tych dniach mija 75. rocznica Akcji „Wisła”, tragicznego wydarzenia historycznego, którego wielowymiarowe skutki trwają do dzisiaj. To tragiczne doświadczenia pojedynczych ludzi, ale także rodzin i narodów: Łemków i Ukraińców. Konsekwencje etnograficzne, kulturowe i gospodarcze trwają do dzisiaj – mówił Zbigniew Wolanin.

Pochodząca z Muszyny Anna Wilk badając losy Łemków, przeszukiwała archiwa m.in. w Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu ale także we Lwowie na Ukrainie.

– Na terenie Powiatu Nowosądeckiego do 1945 r. mieszkało ok. 25 tys. Łemków. Łemkowszczyzna w całości została objęta akcją przesiedleńczą, w myśl umowy o wymianie ludności. Co ciekawe, ludność wywożono także na tereny litewskie i białoruskie – mówiła badaczka dziejów Łemków. Przyznała, że od zawsze fascynował ją krajobraz kulturowy pozostały po Łemkach.

Po spotkaniu można było zadawać autorce pytania oraz nabyć jej wydaną w 2019 r. książkę pt. „Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989)”, nagrodzoną Nagrodą im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut naukowy. 

Dr Anna Wilk urodziła się w Muszynie. Jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych, w 2018 r. ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracuje jako asystent w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W obszarze jej zainteresowań naukowych są m.in. przemiany krajobrazu historyczno-kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim oraz polsko-słowackim a także przeszłość demograficzna Polski.

Wkrótce w Muzeum Nikifora odbędzie się podobne spotkanie poświęcone Łemkom, tym razem z udziałem łemkowskiego poety, Piotra Trochanowskiego (Pietro Murianki). Szczegóły na stronie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony