Bezpieczna droga na Halę Łabowską

7 czerwca w Łabowej starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski otrzymał promesę na 1,6 mln złotych od Edwarda Siarki – sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jednocześnie pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Pieniądze z promesy to dofinansowanie remontu drogi powiatowej Łabowa – Łabowiec, który właśnie rusza.

W ciągu kilku miesięcy zostaną wyremontowane ponad trzy kilometry drogi – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień tego roku. Zostanie całkowicie  wymieniona nawierzchnia wraz z podbudową. Dodatkowo będą wymienione istniejące przepusty. Ta inwestycja na pewno poprawi bezpieczeństwo na terenie gminy Łabowa.

Bardzo się cieszę z tej inwestycji – mówiła Marta Słaby, wójt gminy Łabowa. – Czeka na nią wielu mieszkańców Łabowej i turystów, którzy korzystają z tej trasy. Po remoncie droga będzie bardziej bezpieczna zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się  w pozyskanie środków na ten remont.

Przypomnijmy, że już w 2019 roku Powiat Nowosądecki przystąpił do modernizacji drogi powiatowej Łabowa – Łabowiec. Wtedy na odcinku 400 m wymieniono jezdnię i wybudowano chodnik. Łączna wartość prac wyniosła 504 552,02 zł – gmina Łabowa partycypowała w kosztach inwestycji w 50%.

W 2020 roku podjęto starania o modernizację drogi na pozostałym odcinku. Szacunkowy koszt wymiany nawierzchni wraz z podbudową wynosił ponad 3,2 mln zł. Został złożony wniosek do PG Lasy Państwowego o pomoc finansową w realizacji tego zadania, które z uwagi na prowadzoną gospodarkę leśną jest również istotne dla właściciela lasów państwowych w tamtym rejonie. Ostatecznie w 2021 roku wniosek uzyskał aprobatę Dyrekcji Lasów Państwowych, a zadeklarowana pomoc finansowa w wysokości 1,6 mln stanowiła ok. 50% kosztów inwestycji. Kilka dni temu  podpisano umowę z wykonawcą. Wartość prac po przetargu wyniosła 2.823.827,44 zł.

W spotkaniu wzięli udział: Edward Siarka – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jednocześnie pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, Marta Słaby – wójt gminy Łabowa, Sławomir Rybarski – zastępca wójta gminy Łabowa, Maria Stopka – przewodnicząca Rady Gminy Łabowa, Wojciech Kurzeja – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa, Zbigniew Ludwin – wójt gminy Uście Gorlickie (również otrzymał promesę) i Józef Legutko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony