“Czas Na Bajkę” z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ – XI Ogólnopolski Rodzinny Konkurs Plastyczny

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Rodzinnym Konkursie Plastycznym CZAS NA BAJKĘ. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca.

Pomysłodawcą Konkursu jest Stanisław Szarek – plastyk, pedagog, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Organizatorami tegorocznej edycji są: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Centrum Sztuki Mościcie w Tarnowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION w Nowym Sączu.

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Celem konkursu jest:

·         rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne,

·         odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,

·         budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,

·         propagowanie idei głośnego czytania dzieciom,

·         przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą,

·         rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości,

·         wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

Konkurs adresowany jest do dzieci, które wraz z członkami rodzin (rodzeństwem, rodzicami lub dziadkami) wykonają pracę plastyczną o tematyce „scena z bajki” znanej z literatury lub wymyślonej przez uczestników. Poprzez scenę rozumiemy plastyczne przedstawienie postaci z bajki wraz z tłem/otoczeniem. Cała powierzchnia pracy powinna być wypełniona treścią. Praca może zostać wykonana dowolną techniką, np.: kredki, farby, pisaki, brokat, kolorowa kreda, wydzieranka z kolorowego papieru, itp. i może powstać na dowolnym podłożu, np.: papierze, bristolu, kartonie, kartonie kolorowym, tekturze. Minimalny format pracy to A3 (420×297 mm, pion lub poziom). Każdy z uczestników (rodzina) może złożyć maksymalnie jedną pracę.

Warunkiem uczestnictwaw Konkursie jest przesłanie od dnia ogłoszenia Konkursu (31 maja) do dnia 2 sierpnia br.:

·         wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres mailowy CzasNaBajke@mcksokol.pl lub listownie na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz – z dopiskiem „CZAS NA BAJKĘ” (jednocześnie zgłaszający udostępnia dane kontaktowe w razie ewentualnej nagrody rzeczowej),

·         krótkiego filmiku dokumentującego dowolny etap powstania wspólnej rodzinnej pracy plastycznej na adres mailowy CzasNaBajke@mcksokol.pl; (maksymalna długość filmu to 3 minuty),

·         końcowej pracy plastycznej przedstawiającej scenę z bajki – wysyłka listownie na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz – z dopiskiem „CZAS NA BAJKĘ”.

Oceny prac dokona Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty Stanisława Szarka. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w dwóch kategoriach: A) Bajka znana z literatury, B) Bajka wymyślona. Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem oraz drobnym upominkiem. Laureaci otrzymają nagrody w postaci zestawów plastycznych w walizce, książek i gier planszowych oraz zestawów niespodzianek.

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z protokołem oraz prace laureatów opublikowane zostaną w dniu 23 sierpnia br. na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Wyróżnione przez Jury prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawach m.in. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Centrum Sztuki Mościcie w Tarnowie oraz w publikacjach promocyjnych Organizatorów. Wystawom towarzyszyć będzie akcja czytania bajek i książek dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony