Dodatkowe pieniądze na zadania z listy rezerwowej dla gmin z subregionu sądeckiego

Zarząd Województwa Małopolskiego podczas 356. posiedzenia przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu „Małopolska na sportowo”.

Zdecydował również  o zwiększeniu alokacji w zadaniach dotyczących obniżenia poziomu niskiej emisji, rewitalizacji miast średnich i małych, odnowy obszarów wiejskich.

Od początku kadencji zarząd województwa podjął 6484 uchwał, 581 postanowień, 84 decyzji, 627 uchwał SWM oraz rozpatrzył 3664 informacji.

Małopolska na sportowo

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 1,9 mln złotych.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej, polegające na:

  1. organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;
  2. upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 30 marca 2022 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski z listy rezerwowej z dofinansowaniem

25 stycznia zarząd województwa zwiększył alokację aż w czterech konkursach: Obniżenie poziomu niskiej emisji, Rozwój lokalnych zasobów subregionów, Rewitalizacja miast średnich i małych, Odnowa obszarów wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony