Epizody Niepodległości Elity Ziemi Sądeckiej i II RP i Ich Dalsze Losy – rusza V edycja konkursu

Zebranych w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątkowe południe przywitał dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek. Konferencja została poświęcona wyjątkowemu konkursowi historycznemu

Jest to konkurs już cykliczny, dotyczący epizodów niepodległości elity ziemi sądeckiej i II RP. Tę edycję 2021/2022 przygotowujemy właśnie w tej chwili – mówił dyrektor Robert Ślusarek

W spotkaniu wzięli również udział Poseł RP Patryk Wicher, dr Marcin Chorązki z Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr Michał Mółka, który razem ze Stowarzyszeniem Orion jest współorganizatorem tego konkursu, a w skład organizatorów wchodzą również Oddział IPN Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, a także Pan Andrzej Romanek. W tym roku do tego grona dołączyło Stowarzyszenie Dla Miasta, które będzie partnerem tegorocznej edycji

Jest nam niezmiernie miło, że możemy przekazać informację o inauguracji V edycji konkursu historycznego Epizody Niepodległości Elity Ziemi Sądeckiej i II RP i Ich Dalsze Losy – mówił dr Michał Mółka – Jest to kolejny konkurs organizowany w tej formule organizacyjnej. Pierwszy to byli Żołnierze Wyklęci, odbyło się V edycji, teraz epizody elity ziemi sądeckiej i będziemy zmierzali również do podjęcia starań o podsumowanie właśnie tego konkursu w formie publikacji. Konkurs nasz jest skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Nowego Sącza, ale również powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, ale także z Podhala, czyli powiat nowotarski i powiat tatrzański. Mówimy o elitach, o ludziach którzy tworzyli II RP na tych terenach, o których powiedziałem przed chwilą, mówimy o tym jaki był wpływ tych ludzi na funkcjonowanie, na życie społeczne, gospodarcze, polityczne, co też po sobie zostawili i jakie dziedzictwo mogą na przekazać, a IV edycje konkursu pokazały również, że to dziedzictwo jest bardzo bogate i warte zauważenia i promowania pomimo tego, że mamy dziś już 2021 rok. Pierwszy termin to będzie 12 listopada 2021 roku, będzie to czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez szkołę oraz doręczenie go do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Mamy tutaj możliwość wysłania go pocztą elektroniczną lub na adres Muzeum ulica Jagiellońska 56 w Nowym Sączu. Następnie 15 grudnia 2021 jest to termin na przesłanie oświadczenia przez już uczestnika konkursu i jego opiekuna merytorycznego, który będzie dla nas jasnym sygnałem, że szkoła nie tylko przystąpiła, ale znajdą się również osoby w tej szkole, które będą zechciały złożyć pracę – czy to pracę indywidualną pisemną czy to pracę multimedialną zarówno indywidualną jak i grupową. Te prace muszą zostać dostarczone w formie wiadomości mailowej, jako załącznik do maila lub przesłane pocztą, jak w przypadku chociażby prac multimedialnych, a następnie zostaną one przekazane do szacownej komisji konkursowej do Krakowa do oddziału IPN i poddane merytorycznej ocenie. Nasz konkurs planujemy rozstrzygnąć najprawdopodobniej w lutym 2022 roku.

O idei konkursu opowiedział dr Marcin Chorązki z IPNu krakowskiego

Bardzo serdecznie dziękuje, że po raz dziesiąty wspólnie organizujemy ten konkurs. Cele konkursu to zainteresowanie uczniów historią Polski z okresu XX wieku, szczególnie z jego pierwszej połowy w kontekście elit, które tworzyły społeczeństwo powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, tatrzańskiego i nowotarskiego. W rozumieniu współczesnym zainteresowanie tymi postaciami, które miały wpływ na rozwój gospodarczy, polityczny, kulturotwórczy tych terenów, tych ziem jak i w skali całego kraju jest dla nas o tyle kluczowe, że uważamy, że te postaci były fundamentalne dla rozwoju II RP i Polskiego Państwa Podziemnego. Tutaj myślę, że warto podkreślić, że większość z pośród tych osób zaangażowało się w działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej, a wiele z nich stało się później ofiarami represji, reżimu komunistycznego w latach 1945-1956 jak i również później. Spuścizna po nich stanowi takie dobro materialne i niematerialne, które jest dostrzegane w tożsamości tych ziem, tych społeczeństw, dlatego chcielibyśmy żeby młodzież została zainteresowana postaciami mało znanymi w kontekście całego kraju, historii całej Polski, ale tutaj, na tych terenach szczególnie uznanymi. Mogą to być posłowie, senatorowie, ziemianie, naukowcy, urzędnicy, sędziowie, nauczyciele, księża, artyści, oficerowie wojska polskiego, korpusu ochrony pogranicza czy też policji państwowej, kombatanci, społecznicy, którzy w jakikolwiek sposób wpłynęli na rozwój tych społeczności. To jest dla nas kluczowe żeby to były postaci, które wielokrotnie zostały zapomniane, o których wiedzą tylko mieszkańcy danych miejscowości, a tak na prawdę szerzej są one nie znane. Może te postacie staną się potem patronami szkół lub miejsc kultury, a nawet może i ulic w danych miejscowościach. Zapraszamy serdecznie do udziału.

Jak już było wyraźnie powiedziane tutaj przez moich przedmówców konkurs ten ma wyjątkowy walor. Pierwsze 5 lat poświęciliśmy żołnierzom wyklętym czy też żołnierzom niezłomnym. Pokazaliśmy te niesamowite postaci, które żyły, funkcjonowały, dzięki którym mamy dzisiejszą niepodległość, właśnie tych z naszej ziemi. Kiedy 5 lat minęło i faktycznie ten temat został dobrze opisany i zgrupowany w pierwszej publikacji pięciolecia tego konkursu, gdzie rozpoczął się on od współpracy Muzeum Okręgowego z panem ówczesnym posłem Andrzejem Romankiem, który nadal jest z nami wśród organizatorów, przyszedł ten temat co dalej? – dodał Poseł Patryk Wicher – Dalej przyszedł z propozycją żeby to były elity ziemi sądeckiej w II RP. I faktycznie temat ten pokazał wiele ciekawych postaci, których nieraz nie znaliśmy, nawet Ci pasjonaci historii lokalnej. Ci młodzi ludzie dokopywali się do takich ciekawych elementów historii z życia codziennego tych właśnie osób, że z ciekawością można było te prace przeczytać, zapoznać się z nimi, a także poszerzyły nasze horyzonty wiedzy na temat funkcjonowania tej właśnie ziemi sądeckiej, podhalańskiej, gorlickiej, limanowskiej czy tej naszej szeroko rozumianej Sądecczyzny. To jest piękna rzecz jak młodzi ludzie stają się tymi poszukiwaczami, tymi, którzy właśnie dochodzą do tej prawdy. Czasami spotykają się jeszcze z krewnymi tych osób, które żyją, z dziećmi, wnukami, prawnukami, a czasami też muszą szperać w dokumentach w przepięknych archiwach, gdzie poznają piękno tych pożółkłych kart i piękno właśnie odczytywania, poszukiwania tych informacji i tej satysfakcji gdy znajdzie się coś ciekawego i jest ta Eureka! czy jest Mam to! Te prace miały wyjątkowy walor, zarówno te multimedialne jak i te pisane, poziom był na prawdę wysoki. W związku z tym, że kończy się kolejne pięć lat właśnie tego tematu związanego z elitami podejmujemy starania, tutaj oczywiście IPN, żeby przygotować publikację podsumowującą tę część konkursu z najlepszymi pracami, zarówno multimedialnymi jak i pisanymi. Będziemy się starać żeby to była publikacja wraz z załącznikiem multimedialnym czyli albo pendrive albo płyta, która pozwoli zamieścić nam również tę część graficzną. Przed nami będzie decyzja w przyszłym roku co dalej. Jaki następny temat ważny dla historii, pamięci, patriotyzmu naszego regionu, dla tej wiedzy historycznej o przeszłości, która kształtuje przecież i teraźniejszość i uczy nas o teraźniejszości poruszyć, ale to przed nami. Ja cieszę się, że ten konkurs – jako przedstawiciel Stowarzyszenia Orion, ale także jako poseł RP – trwa, że jest duże zainteresowanie, że ta młodzież się angażuje. Szczególne podziękowania również dla opiekunów, czyli nauczycieli, opiekunów którzy mają ten merytoryczny nadzór nad tymi młodymi ludźmi, którzy są tymi którzy bardzo często zachęcają do tego, chapeau bas przed Państwem. Robicie wspaniałą robotę i kształtujecie nowe elity, właśnie tych młodych ludzi którzy będą w przyszłości tymi elitami i może o tych młodych ludziach, którzy dzisiaj pisali te prace, za 100 lat za 150 ktoś napisze właśnie publikację, że byli właśnie członkami elit przełomu XX/XXI wieku. Będziemy się starać żeby ten konkurs robił się coraz szerszy, aby te nagrody były atrakcyjne dla tych młodych adeptów, ale cieszy nas i to, że te prace będą coraz bardziej na wysokiej randze merytorycznej. W związku z tym dziękuje również Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, który ma przecież patronat nad tym wydarzeniem, nie tylko organizatorom, ponieważ Pan Marszałek wkłada też wielkie serce w to żeby te publikacje, te konkursy się odbywały na naszej ziemi i dziękuje wszystkim partnerom, którzy nam pomagają, czyli szczególnie Panu Dyrektorowi Muzeum Okręgowego, IPNowi, który ma przecież nadzór merytoryczny, a my jako Stowarzyszenie Orion jako jedni ze współorganizatorów cieszymy się, że mamy zaszczyt funkcjonować tutaj w postaci emanacji Michała od samego początku przez 10 lat, a my jako już oficjalne stowarzyszanie od kilku lat. Cieszymy się również, że pan prezes Tomasz Michałowski ze Stowarzyszenia Dla Miasta, w tym roku jako partner w przyszłym już jako współorganizator, też dołącza do tej akcji i też zapraszamy wszystkie środowiska, które chciałyby wesprzeć to działanie, być z nami, promować je wśród młodych ludzi ponieważ w Nowym Sączu dzieje się bardzo dużo. Jak Państwo wiecie braliśmy udział w budowie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako Stowarzyszenie Orion, będą też kolejne miejsca upamiętnienia, ale to upamiętnienie w tych duszach młodych ludzi, w ich świadomościach, w ich kształtowaniu to jest to najpiękniejsze upamiętnienie, to jest ten pomnik, który będzie trwał przez wieki bo to oni będą przekazywali tę wiedzę swoim dzieciom, swoim wnukom i ta historia nie zginie. Takie jest zadanie tego działania, szerzyć wiedzę o przeszłych latach, które kreują dzisiejszy czas i przyszły czas, więc pamiętajmy o tym, że historia jest wielką nauczycielką teraźniejszości.

Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych. Niech ten konkurs stanie się wielką lekcją historii dla samych uczestników jak i następnych pokoleń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony