Fundacja Instytut Karpacki zaprasza na seminaria

Już jutro rozpoczną się trwające przez 3 dni seminaria organizowane przez Fundację Instytut Karpacki.

Podczas spotkań poruszone zostaną tematy z zakresu ekoenergetyki takie jak:

  • Możliwe modele startupów w odniesieniu do obszaru zrównoważonej energii.
  • Technologia fotowoltaiczna, systemy presumenckie dla fotowoltaiki, optymalna konfiguracja firmy start-up w branży ekoenergetyki fotowoltaicznej, wybór technologii i modelu biznesowego.
  • echnologia pomp ciepła, systemy sprzężone foto+pompa, optymalna konfiguracja firmy start-up w branży ekoenergetyki pomp ciepła i systemów sprzężonych, wybór technologii i modelu biznesowego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach online. Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań:

Seminarium I

Tytuł: Możliwe modele startupów w odniesieniu do obszaru zrównoważonej energii.
Godzina: wtorek, 28 września 2021, 10:00

Link do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTMxMjQxMTItOTIyZi00MmQ4LThiZDItMWUwNmNjY2RiMjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221582e829-97b3-47ef-8946-5e713dfb3387%22%2c%22Oid%22%3a%228c31aacf-603c-4336-b286-51fe2f63fd60%22%7d

Seminarium II

Tytuł: Technologia pomp ciepła, systemy sprzężone foto+pompa, optymalna konfiguracja firmy start-up w branży ekoenergetyki pomp ciepła i systemów sprzężonych, wybór technologii i modelu biznesowego.
Godzina: czwartek, 30 września 2021, 10:00

Link do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M0NTY1ZWMtYzRlZi00MWVlLTlmYmUtZGU5YjljMzIyZjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221582e829-97b3-47ef-8946-5e713dfb3387%22%2c%22Oid%22%3a%228c31aacf-603c-4336-b286-51fe2f63fd60%22%7d

Seminarium III

Tytuł: Technologia fotowoltaiczna, systemy presumenckie dla fotowoltaiki, optymalna konfiguracja firmy start-up w branży ekoenergetyki fotowoltaicznej, wybór technologii i modelu biznesowego.
Godzina: środa, 29 września 2021, 10:00

Link do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE0ZTAxYWUtMTg1NS00ODJhLTgwYzctNzU3ZmY1OGI4NjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221582e829-97b3-47ef-8946-5e713dfb3387%22%2c%22Oid%22%3a%228c31aacf-603c-4336-b286-51fe2f63fd60%22%7d

Możliwość uczestnictwa po uprzedniej rejestracji pod linkiem: https://instytut-karpacki.org/index.php/rejestracja/

Fundacja Instytut Karpacki jako podstawowy cel swojego działania postawiła szeroko rozumianą stymulacje rozwoju regionu Karpat poprzez stymulowanie przedsiębiorczości i działań proinnowacyjnych. Działalność proinnowacyjna realizowana jest w dwóch kierunkach:
1. Innowacje związane z ekoenergetyką,
2. Innowacje informatyczne.

Ponadto postawiła sobie za cel kreowanie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, ekologicznych i ekoenergetycznych w Karpatach oraz na terenie całej Polski; popularyzowanie planowania strategicznego, organizowanie środowisk mogących przyczynić się do rozwoju Karpat, wspieranie inicjatyw wykorzystujących fakt przystąpienia do struktur europejskich w celu cywilizacyjnego rozwoju Karpat.
Ponadto zajmujemy się doradztwem strategicznym i projektowaniem systemów ekoenergetycznych, stymulowaniem przedsięwzięć innowacyjnych związanych z ekoenergetyką, informatyką i przedsiębiorczością. Działalność nasza ma charakter komercyjny ale i naukowo-badawczy. Inwestycje projektujemy od strony technicznej i finansowej.

Od początku swojej działalności z powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne: początkowo z funduszy przedakcesyjnych, Banku Światowego, a teraz głównie z Mechanizmów Norweskich i Unii Europejskiej na realizację swoich celów statutowych, dzięki czemu w ciągu zaledwie kilku lat obecności na rynku (od 2004 r.) udało nam się osiągnąć jedną z pionierskich pozycji wśród firm pozyskujących środki z funduszy unijnych.

fot.: 姜 姜 z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony