III Sądecka Gala Krwiodawstwa

W sobotę, 19 czerwca w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju odbyła się III Sadecka Gala Krwiodawstwa

Galę rozpoczął koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej im. Adama Wrońskiego.  

Podczas gali zostali uhonorowani bohaterowie, którzy nie tylko oddawali krew, ale także promowali krwiodawców i wspierali ich inicjatywy.

Patronat Honorowy objął : Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Starosta Nowosądecki – Marek Kwiatkowski. Partnerem Głównym III Sądeckiej Gali krwiodawstwa była Małopolska.

W województwie małopolskim działa ponad 200 klubów honorowych dawców krwi, zrzeszających ponad 10 tysięcy krwiodawców jak również Kluby Stowarzyszenia krwiodawców Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszających blisko 2000 Krwiodawców. Dzięki zaangażowaniu krwiodawców wciąż przybywa nowych, młodych dawców, chcących bezinteresownie wspierać innych w potrzebie.  Zasadniczą grupę stanowią krwiodawcy, którzy oddali wiele litrów tego bezcennego leku i to oni są przykładem dla innych.

W pozyskaniu tej młodej grupy dawców i krwi spory udział mają krwiodawcy ziemi sądeckiej. W ramach swojej działalności klubowej organizują otwarte akcje poboru krwi zachęcając nie tylko członków, ale swoje rodziny, przyjaciół i znajomych. Istotnym elementem tej działalności są prelekcje i pogadanki w szkołach powiatu sądeckiego promujące krwiodawstwo i krwiolecznictwo. W tym celu powołano spośród aktywnych klubów Honorowych Dawców Krwi grupę krwiodawców, którzy od kilku lat realizują Program pod nazwą AKADEMIA KRWIODAWSTWA I SZPIKU KOSTNEGO.

            Program – stawia sobie za cel pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa MŁODEJ GRUPY DAWCÓW ze środowisk szkolnych i pozaszkolnych przez rozwój zwiększenia świadomości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. To wszystko sprawia, że zadaniem akademii jest nie tylko poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, ale aktywizacja lokalnych środowisk w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy krwiodawców z Polskim Czerwonym Krzyżem, Stowarzyszeniem krwiodawców Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich poziomach organizacyjnych, z odpowiednimi strukturami służb mundurowych, którzy to od wielu lat z powodzeniem oddają krew.

Odznaką Honorową  – Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia wyróżnieni zostali:

 • Pan Dariusz Cieśla
 • Pan Paweł Klimek
 • Pan Tomasz Burnat

Jednostopniowe odznaczenie nadawane przez Ministra Zdrowia. Odznakę nadaje się m.in. dawcom w uznaniu ich wybitnych osiągnięć w zakresie propagowania krwiodawstwa a przez to ochrony zdrowia ludności. 

Decyzją Ministra Zdrowia zostały nadane odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla:

 GAWLIK WALDEMARZasłużony dla Zdrowia Narodu
 KOTARA TOMASZZasłużony dla Zdrowia Narodu
 KOZIOŁEK RAFAŁZasłużony dla Zdrowia Narodu
 TOKARCZYK PIOTRZasłużony dla Zdrowia Narodu
 BUDA MAREKZasłużony dla Zdrowia Narodu
 JARZĘBAK WIESŁAWZasłużony dla Zdrowia Narodu
 PUSKARZ GRZEGORZZasłużony dla Zdrowia Narodu
 ŚMIAŁEK ROMUALDZasłużony dla Zdrowia Narodu
 WĘGRZYN EMILZasłużony dla Zdrowia Narodu
 GÓRSKI PIOTRZasłużony dla Zdrowia Narodu
 KIEŁBASA DARIUSZZasłużony dla Zdrowia Narodu
 SZYMAŃSKI MICHAŁZasłużony dla Zdrowia Narodu
 PACH TOMASZZasłużony dla Zdrowia Narodu
   

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego –
Krzyż Małopolski został odznaczony Pan Rafał Kapałka.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni:

Pan Paweł Hajduga

Pan Wacław Romański

Pan Kazimierz Wróbel

Polonia Minor dla Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy NEWAG S.A. w Nowym Sączu.

Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża za zasługi w realizacji humanitarnych celów nadała działaczom Małopolskiego Oddziału Okręgowego, odznaki honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża.

ODZNAKĄ IV STOPNIA ZOSTAJĄ WYRÓŻNIENI:

 • Jastrzębska Gabriela          OH IV Stopnia
 • Jastrzębska Łucja               OH IV Stopnia
 • Jerzy Majka                          OH IV Stopnia
 • Burnat Bartłomiej                OH IV Stopnia
 • Siwek   Dawid                      OH IV Stopnia
 • Kołacz  Krzysztof                OH IV Stopnia

Z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża za zaangażowane we współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego nadał Medal Pamiątkowy Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK:

Wyróżnieni Medalem 100-lecia PCK zostali:

 • Wiesław Pióro – Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.
 • Krzysztof Stuglik – Prezes INEX Sp. z o.o.
 • Marta Adamczyk – Dyrektor Marketingu Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

Jubileuszowe kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, którym kapituła pod przewodnictwem Starosty Nowosądeckiego nadała Statuetki Złote Jabłko Sądeckie.  

Kluby te to:

 • Klub HDK PCK przy Newag S.A. – 55-lecie funkcjonowania – należy do grona najstarszych w Małopolsce regularnie oddających krew.
 • Klub Miejski Stowarzyszenia HDK RP – 25-lecie funkcjonowania – zrzeszający około 500 członków bezinteresownie regularnie oddających krew. 
 • Klub HDK PCK „ognista-kropla” przy JRG PSP w Krynicy Zdroju – 10-lecie funkcjonowania. Klub ten zorganizował 130 akcji poboru krwi na terenie powiatu sądeckiego zbierając 2800 litrów krwi dla potrzebujących.

Statuetki Złote Jabłko Sądeckie jest wyróżnieniem przyznawanym przez starostę nowosądeckiego osobom, podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym za szczególny wkład w rozwój, promocję i zachowanie tradycji kultury ziemi sądeckiej. Starosta przyznaje jabłko również w podziękowaniu za wieloletnią pracę – w rocznicę działalności organizacji lub firmy. Złote Jabłko Sądeckie to statuetka w formie granitowej podstawy o nieregularnym kształcie, na wierzchu, której umieszczony jest odlew z polerowanego mosiądzu w kształcie przekrojonego owocu jabłka.

Kapituła pod przewodnictwem Starosty Nowosądeckiego nadała Złote i Srebrne  Jabłko Sądeckie.

Złote jabłko – wyróżnieni zostali:

 • Ks. Kanonik Janusz Ryba
 • Józef Filipowicz.
 • Bogdan Górowski
 • Robert Jastrzębski.
 • Dominik Drozd

Srebrne jabłko  – wyróżnieni zostali:

 • Artur Suchonek-
 • Sławomir Turek
 • Andrzej Wróbel
 • Kutyba Tomasz

Srebrne i Złote Jabłko Sądeckie jest przyznawane osobom fizycznym – mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego lub działającym na rzecz ziemi sądeckiej. Jest ono wyrazem wdzięczności za wieloletnią pracę społeczną służącą Sądeczanom oraz rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Sądecczyzny.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi zostały nadane odznaki ,, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi  I stopnia

 • Cieśla Marta
 • Jankosz Roman
 • Damian Dariusz
 • Południak Piotr
 • Podsadny Krzysztof
 • Bołoz Piotr 
 • Adamczyk Jacek
 • Kutyba Tomasz
 • Bernasiewicz Dariusz
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
 • Szczerba Dariusz
 • Gorczowski Rafał
 • Bachula Marek
 • Marusiak Jakub
 • Ptaszek Jakub
 • Szkaradek Beata
 • Kmak Rafał
 • Totoś Roman
 • Ruda Jakub 
 • Czapliński Jan  
 • Janowiec Daniel 
 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia
 • Kiełbasa Maciej
 • Ogórek Marek
 • Damasiewicz Sławomir
 • Pitwor Damian 
 • Gryboś Jarosław 
 • Rzeminski Łukasz 
 • Sekuła Maciej 

Kapituła Społecznego Komitetu Organizacyjnego „Maksymilianalia – Niepokalanów” w dowód uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i kraju ojczystego przyznała Medal Pamięci Czynu Zbrojnego – 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku „ Cudu nad Wisłą”

Wyróżnieni zostali:

 • PATRYK WICHER
 • płk SG Renata OBRZUT
 • KAZIMIERZ WRÓBEL
 • MICHAL MÓŁKA
 • ANNA PYCH
 • JÓZEF FIUT
 • KRYSTIAN KOZIOŁEK

Grupa My Kochamy Małopolskę przyznała pamiątkowe statuetki:

I. Za zaangażowanie, pracę i rozwój Honorowego Krwiodawstwa w służbie społeczeństwu małopolski i ojczyzny:

II. Za wieloletnie wspieranie Honorowego Krwiodawstwa, krwiodawców w krzewieniu idei Polskiego Czerwonego Krzyża i ofiarności na rzecz drugiego człowieka:

III. Za promocję i popularyzowanie honorowego oddawania krwi i komórek macierzystych w szerokiej działalności na rzecz krwiolecznictwa i transplantologii:

I. Za zaangażowanie, pracę i rozwój Honorowego Krwiodawstwa w służbie społeczeństwu małopolski i ojczyzny:

1          ROBERT JASTRZĘBSKI

2          WACŁAW ROMAŃSKI

3          PAWEŁ HAJDUGA

4          SŁAWOMIR TUREK

5          MARTA ADAMCZYK

6          ANNA MAJDA

II. Za wieloletnie wspieranie Honorowego Krwiodawstwa, krwiodawców w krzewieniu idei Polskiego Czerwonego Krzyża i ofiarności na rzecz drugiego człowieka:

1          JUDYTA ZIĘBA

2          KRYSTYNA POLAŃSKA

3          STOWARZYSZENIE NA RZECZ  INTEGRACJI  ŚRODOWISK AKADEMICKICH „ORION”

4          ANNA PYCH – FUNDACJA BĘDZIE DOBRZE

5          ANNA i GRZEGORZ BARAN – PHU BIUROWIEC

6          KAMIL SZEWCZYK – SZEWCZYK SZKŁO Sp. Z o.o.

III. Za promocję i popularyzowanie honorowego oddawania krwi i komórek macierzystych w szerokiej działalności na rzecz krwiolecznictwa i transplantologii:

1          ŁUKASZ KMITA 

2          WITOLD KOZŁOWSKI

3          MAREK KWIATKOWSKI 

4          JACEK LELEK

5          PAWEŁ FYDA

6          JACEK MIGACZ

Rada Główna Stowarzyszenia Honorowych dawców Krwi RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w uznaniu zasług za działalność społeczno-statutową i osobiste zaangażowanie nadała odznakę „zasłużony działacz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”:

 • Pani Iwonie Mularczyk
 •  Panu Patrykowi Wichrowi

Fot. Internet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony