Mieszkańcy Sądecczyzny chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest bezpłatną aplikacją, dzięki której mieszańcy już od ponad 6 lat mogą dzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w ich najbliższym otoczeniu. Sądeczanie chętnie z niej korzystają, a każde naniesione na mapę zagrożenie jest weryfikowane przez funkcjonariuszy, co z pewnością przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. W pierwszym kwartale 2023 roku sądeczanie nanieśli na Mapę ponad 980 zgłoszeń.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. To interaktywne narzędzie pozwala w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób przekazać Policji informacje o zagrożeniach w wybranych kategoriach, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Zebrane dzięki mapie informacje pozwalają na jeszcze lepsze zarządzanie patrolami do bieżących potrzeb, co przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców naszego regionu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa cieszy się wśród sądeczan dużym zainteresowaniem dając zgłaszającym poczucie, że zrobili coś dobrego – dla siebie i innych. W pierwszym kwartale 2023 roku(od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku) mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 980 zgłoszeń, z których potwierdzonych zostało 507 (58%) – najczęściej potwierdzanymi zgłoszeniami były: przekraczanie dozwolonej prędkości (71%), wypalanie traw (60%), nieprawidłowe parkowanie (59%), dzikie wysypiska śmieci (58%), niewłaściwa infrastruktura drogowa (57%), akty wandalizmu (57%) spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (50%).

Od początku funkcjonowania aplikacji, czyli od września 2016 roku do 31 marca 2023 mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na nią łącznie 16 828 zgłoszeń. Każde z nich zostało zweryfikowane przez policjantów, którzy podjęli odpowiednie kroki zmierzające do eliminacji potwierdzonych zagrożeń.


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – jak to działa?

Każdy z nas, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy.Wystarczy wejść na stronę KMZB, zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia z 27 kategorii. Zgłoszenia są anonimowe, zatem nie trzeba podawać swoich danych.

Wskazane na mapie zagrożenia podlegają weryfikacji (policjanci patrolują i sprawdzają wskazane miejsca), a po ich potwierdzeniu podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania tych zjawisk. Zatem wymiernym efektem naniesionych na mapę zagrożeń jest obecność policjantów w miejscach, w których oczekuje tego społeczeństwo.

Internauta jest na bieżąco informowany o podejmowanych działaniach. Każdy etap działalności Policji ma swoje odzwierciedlenie poprzez zmianę statusu zgłoszonego zagrożenia na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa. Naniesione zagrożenie po przyjęciu przez Policję otrzymuje status „weryfikacja”. Po okresie weryfikacji zgłoszenie zostaje zakwalifikowane jako „niepotwierdzone” lub „potwierdzone”. W przypadku zgłoszeń potwierdzonych zostaje wprowadzona procedura ich eliminacji. Po wyeliminowaniu zagrożenia otrzymuje ono status „potwierdzone (wyeliminowane)”. Natomiast w przypadku zgłoszeń potwierdzonych, za eliminację których odpowiadają instytucje pozapolicyjne (np. „niewłaściwa infrastruktura drogowa”), informacja o zagrożeniu zostaje niezwłocznie przekazana odpowiedzialnym instytucjom. W tym przypadku zgłoszenie na KMZB otrzymuje status „potwierdzone (przekazane poza Policję)”.

Z narzędzia należy korzystać w rozsądny sposób, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Istotne jest to, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony