Nowosądecki powiat z Uniwersytetem III Wieku

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

– Podczas spotkania z prezes SUTW Wiesławą Borczyk rozmawialiśmy m. in. o tworzeniu i wdrażaniu lokalnej polityki senioralnej, otwartych konkursach „SREBRNE Sądeckie” czy „ZDROWE Sądeckie”. W ramach tych programów, konkursów wsparcie otrzymują organizacje pozarządowe na inicjatywy związane z aktywizacją osób starszych i realizację programów edukacyjno – zdrowotnych – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Wszystkie te działania mają jeden cel – dbanie o seniorów i umożliwienie im prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia. Doceniamy pracę i znaczenie organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego wspólnie realizując wiele przedsięwzięć wpływających na rozwój sektora pozarządowego na terenie Sądecczyzny.

– Dziękuję za coroczne wsparcie i aktywny udział w pomocy seniorom. Cieszę się, że władze Powiatu Nowosądeckiego są tak otwarte i dostrzegają potrzeby osób starszych. Gdyby nie tak dobra współpraca z samorządem powiatowym, wielu inicjatyw nie udałoby się zrealizować – dodała Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ramach zawartego porozumienia, Powiat deklaruje m. in.: nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2022 roku oraz współpracę w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Natomiast Stowarzyszenie deklaruje współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej; propagowanie i prowadzenie edukacji nieformalnej osób starszych mieszkających w powiecie nowosądeckim w różnych dziedzinach nauk; aktywizację społeczną osób starszych mieszkających na terenie powiatu nowosądeckiego oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia, promocji zdrowego stylu życia seniorów i wiedzy o zdrowiu. Bardzo ważnym aspektem porozumienia jest również to, że pracownicy SUTW udzielają bezpłatnych porad prawno – organizacyjnych organizacjom pozarządowym, mającym siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego (w każdy piątek, w godz. 9.00 – 11.00 w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu).

Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, Wiesława Borczyk – prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Daniel Jachimowicz – wiceprezes SUTW. W spotkaniu wzięła również udział sekretarz Powiatu Monika Dziedzina i Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Źródło: Starostwo powiatowe

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony