Oddaje krew 14 lat. Został odznaczony przez Ministra Zdrowia

mł. chor. SG Paweł Niemiec – funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej został odznaczony przez Ministra Zdrowia najwyższym dla krwiodawców odznaczeniem: „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaczenie jest przyznawane za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Pan Paweł jest honorowym dawcą krwi już od 14 lat. Przez ten czas uratował niejedno ludzkie istnienie. Oddał już ponad 24 litry krwi i obecnie, co 2 miesiące stale powiększa tę liczbę.

od 2006 roku jest związany z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu. Początkowo odbywał zasadniczą służbę wojskową w Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej, a następnie już jako zawodowy funkcjonariusz, kontynuował przygodę z mundurem w sądeckiej komórce reprezentacyjnej. Od 2016 roku pełni służbę w Wydziale do spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

To obecnie piąty, czynny funkcjonariusz Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu, który otrzymał najwyższe wyróżnienie dla krwiodawców. Wszyscy wyróżnieni to członkowie działającego przy Komendzie Oddziału – Klubu Honorowych Dawców Krwi Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Obecnie, dzięki działalności klubu, potrzebujący otrzymują kilkadziesiąt litrów krwi rocznie. Od 1991 do 2020 r. uzyskano od członków klubu dla pacjentów około 1 500 litrów krwi pełnej i jej składników. Dużym wydarzeniem w życiu klubu był 25 września 2003 r. i pierwsza akcja poboru krwi w sali prób Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. W latach 2003 – 2019 odbyły się trzydzieści cztery takie akcje, w których 1 172 krwiodawców (w większości funkcjonariuszy Straży Granicznej) oddało potrzebującym łącznie 527 litrów bezcennego leku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony