Odszedł wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Ryszard Poradowski

Dzisiaj, w wieku 66 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł dr Ryszard Poradowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Był dr. nauk rolniczych, absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (studia rolnicze), ukończył również studia podyplomowe z zakresu produkcji roślinnej (SGGW Warszawa), konstruowania i ewaluacji programów nauczania (SGGW Warszawa), wychowania fizycznego (Politechnika Opolska), biologii z higieną i ochroną środowiska (SGGW Warszawa), zarządzania oświatą (PWSZ  Nowy Sącz) oraz marketingu i zarządzania (Georgetown University, USA).

Przez wiele lat pełnił mandat radnego gminy Nawojowa oraz radnego powiatowego. W Powicie Nowosądeckim pełnił m.in. funkcje: członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej V kadencji, członka Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, a w obecnej kadencji – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, członka Komisji Budżetowej RPN oraz Komisji Edukacji RPN. Był również członkiem Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz członkiem Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Od początku kariery zawodowej był związany z oświatą i kulturą – ukończył też Państwową Szkołę Muzyczną w Nowym Sączu. Był współzałożycielem zespołu „Nawojowiacy” (przez ponad 10 lat był członkiem kapeli, a przez trzy lata jej kierownikiem), Stowarzyszenia Tradycja i Przyszłość we Frycowej (przez pięć lat był prezesem Stowarzyszenia), Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej (wiceprezes). Ponadto był członkiem Gminnej Orkiestry Dętej w Nawojowej i Łabowskiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łabowej.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony