Partycypacja społeczna, partnerstwo – o współpracy słów kilka

XXI wiek to czas, kiedy dostęp do mediów oraz komunikacja z innymi ludźmi jest dość łatwo dostępna. Przepływ informacji jest szybki, a ilość dostarczonych komunikatów może doprowadzić do zawrotu głowy. Podział na trzy główne grupy podmiotów tj.: przedsiębiorstwa, podmioty administracji publicznej oraz fundacje, stowarzyszenia i inne z III sektora pełnią przypisaną im rolę.

Kreowanie relacji w oparciu o cechy charakterystyczne każdej z organizacji staje się celem służącym optymalnemu wykorzystaniu zasobów. W literaturze przedmiotu wyróżnić można między innymi:

  • partnerstwa publiczno–prywatne (PPP) związane z relacjami między przedsiębiorcami, a organizacjami publicznymi.
  • partnerstwa projektowe – bezpośrednio związane z realizacją konkretnych zadań.
  • partnerstwa branżowe/sektorowe – zawiązywane by dbać o interes branży.
  • partnerstwa lokalne/trójsektorowe – to porozumienie trzech rodzajów podmiotów służących zwykle rozwojowi regionu.

Współpraca między różnymi podmiotami przynosi wiele wymiernych korzyści w związku z różniącymi się rolami podmiotów i ich zakresem oddziaływania. Nie bez znaczenia staje się zatem podejmowanie działań z zakresu dyskusji nad możłiośćiami konkrtnych jednostek w realizacji konkretnych celów.

Oprócz konkretnych działań podejmowanych przez jednostki ważni są również ludzie – przedstawiciele konkrtnych organizacji, którzy mogą w imieniu przedsiębiorstw czy instutcji zacieśniać i nawiązywać współprace.

Ponadto ważnym aspektem staje się również udział osób, obywateli, którzy nawet nie zrzeszeni mają realny wpływ na poodejmowane działania i mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Obecnie dzięki różnym narzędziom obywatele mają większy wpływ na zamiany zachodzące na terenie jednostek samorządu terytorialnego, dzięki np. budżetom obywatelskim, szeroko zakrojonym konsultacją społecznym czy wreszcie działaniom podejmowanym przez konkretne osoby w kontekście inicjatyw mających na celu wprowadzenie zmian.

Opracowanie własne.

Mimo, iż każdy z rodzajów podmiotów ma inne funkcje do spełnienia ich współpraca jest porządana. Działania podejmowane przez konkretne jednostki są bezpośrednio związane z głównym celem ich działalności. Organy administracji publicznej, fundacje stowarzyszenia i inne podmioty z trzeciego sektora czy wreszcie przedsiebiorcy to ludzie realizujący cele konkretnych jednostek. Nie bez znaczenia staje się zatem ich chęć współpracy, wykorzystania znajomości i możliwość realizacji celów dzięki optymalnemu wykorzytsaniu zasobów.

Praktyka życia gospodarczego wskazuje, iż często idea współpracy niestety nie sprawdza się w praktyce. Przyczyny można upatrywać w trudnościach związanych z kontaktami personalnymi, zróżnicowanymi metodami działań i celami, które nie są do końca spójne. Nie od dziś wiadomo, że razem można więcej dlatego warto współpracować. 

Art. powstał w ramach projektu pn. Społeczne Strategie Rozwoju Turystyki w ramach Rządowego Programu NOWEFIO.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony