Pieniądze na walkę z osuwiskami

Dzisiaj (piątek 5.11.21) w starostwie w Nowym Sączu podpisano umowy dotyczące dofinansowania badań oraz opracowań technicznych związanych z szansami na stabilizację osuwisk w Mszalnicy, Bartkowej-Posadowej i Wawrzce. Pieniądze pochodzą z budżetu rządowego.

– Te osuwiska są na drogach i nie zagrażają budynkom, ale są to ważne ciągi komunikacyjne. – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – W Bartkowej to droga łącząca Gródek z Rożnowem. Ważna jest też droga Ropa – Wawrzka – Florynka, z uwagi na dużą liczbę mieszkańców, którzy się po niej poruszają. Takich miejsc na Sądeczyźnie jest dużo. Mam nadzieję, że niezbędna dokumentacja, na którą dostaliśmy dofinansowanie, powstanie już na początku przyszłego roku. Dopiero wtedy będzie wiadomo co robić z miejscami osuwiskowymi, zagrażającymi bezpieczeństwu. Jeśli koszt stabilizacji będzie duży konieczne będzie szukanie innego rozwiązania, które pozwoli mieszkańcom na dojazd do posesji, nową drogą.

– Sądecczyzna to miejsce szczególne jeśli chodzi i osuwiska – dodał wicewojewoda małopolski Józef Leśniak. – Warto to jednak dodać, że to nie tylko ten subregion. Problemy są w Limanowej i powiecie limanowskim. Mamy spore i groźne osuwisko w Bieczu. Takich miejsc w Małopolsce jest sporo. Żeby podjąć działania konieczne jest opracowanie, tzw karty osuwiskowa, która pokaże na jakiej głębokości takie osuwisko występuje. Jeśli występuje 20-30 metrów pod powierzchnią terenu, to stabilizacja nie ma zbytnio uzasadnienia ekonomicznego. Wtedy koszt stabilizacji takiego osuwiska, znacznie przekracza koszt wybudowania drogi, która omija osuwisko. Jest takie osuwisko, gdzie koszty będą bardzo duże, ale tuż obok jest zabytkowy kościół. Chcemy uratować zabytek z XVII wieku i osuwisko będzie stabilizowane.

Samorządy otrzymały od wojewody ponad 185 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji technicznej i geologicznej. Koszt „naprawiania natury to wydatek od kilkuset tysięcy zł. Do kilku milionów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony