Poznajmy Parki Krajobrazowe – konkurs

Park krajobrazowy to jedna z form ochrony przyrody, która została zdefiniowana w ustawie o ochronie przyrody. Powoływany jest w drodze uchwały Sejmiku Wojewódzkiego, na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz krajobrazowych. Parki tworzone są by chronić i popularyzować piękno krajobrazu – obecnie na terenie kraju funkcjonuje 125 parków krajobrazowych, zajmujących 8,36% powierzchni Polski.

Rusza XXIII edycja Konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu są ,,Ssaki Polski”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VIII szkół podstawowych, które leżą w gminach mających w swym obrębie Park Krajobrazowy.

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Konkursie !

Więcej informacji:

https://zpkwm.pl/edukacja/konkurs/poznajemy-parki-krajobrazowe-polski/?fbclid=IwAR2evEq3C-Lmt1cCeu58wpJFxQHTaior90x2mBnOb8oPRhbSkMjbcOa8NOU

 regulamin konkursu

 formularz zgłoszeniowy dla szkół.

Prace należy nadesłać na

– dla Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Małego: stary.sacz@zpkwm.pl  (oddział w Woli Kroguleckiej)

– dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki: tarnow@zpkwm.pl (oddział w Tarnowie)

– dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego: sekretariat@zpkwm.pl (oddział w Krakowie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony