Program Filmoteka Małopolska – spróbuj swoich sił w tworzeniu filmów!

Któż z nas oglądając film czy serial nigdy nie pomyślał jakby to było stać po drugiej stronie kamery spróbować sowich sił wcielając się w role, tworząc scenariusze i pomysły na konkretne sceny. Jest okazja na spróbowanie swoich sił w sztuce filmowej. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, edycja 2024. MCK Sokół w Nowym Sączu przyznaje wsparcie finansowe w wysokości 900 000 zł na wsparcie oryginalnych produkcji filmowych związanych z małopolską w sześciu kategoriach.

1. „Małopolska wczoraj” – produkcje filmowe mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

2. „Małopolska dziś” – produkcje filmowe dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

3. „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” – produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2024 rok;

4. „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniające osoby/postaci związane z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historyczne), osoby jednoznacznie utożsamiane z Małopolską;

5. „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską;

6. „Dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe Małopolski” produkcje filmowe poświęcone parkom narodowym, krajobrazowym, rezerwatom o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, miejsca unikatowe w skali kraju i świata.

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 80.000 złotych brutto, a na produkcję notacji max. 8.000 złotych brutto przy czym nie więcej niż 80% kosztów realizacji. O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury.

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty na stronie MCK Sokół: klik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony