Sądeckie Oblicza Wolontariatu – Konkurs

Do końca czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu starosty nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. 

– Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia wspierając starszych w domach pomocy społecznej, sprzątając zanieczyszczone tereny, pomagając uczniom czy dzieciom z domów dziecka, opiekując się zwierzętami w schroniskach czy organizując koncerty i akcje charytatywne. W ostatnim czasie służyli pomocą w zwalczaniu skutków pandemii. Takie działania należy dostrzegać i doceniać – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

O nagrody można się starać w czterech kategoriach:

– Najlepsza Inicjatywa Roku,

– Wolontariusz Roku,

– Młody Wolontariusz Roku,

– Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i fizyczne (instytucje, mieszkańcy) działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Wniosek musi zawierać:

– wskazanie kategorii w jakiej wnioskuje się o nagrodę,

– informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy),

– informacje o kandydacie do nagrody (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, wiek),

– uzasadnienie osiągnięć kandydata,

– wniosek o przyznanie nagrody może zawierać dokumentację potwierdzającą osiągnięcia kandydata (recenzje, opinie, akty przyznania nagród, fotografie, wydawnictwa itp.).

W tym roku na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i wolontariuszy mające na celu wsparcie służb medycznych na polu codziennej walki z koronawirusem.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2021 r.
Wniosek należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
z podaniem kategorii Nagrody

Szczegóły: KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU – EDYCJA 2021 | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl)

źródło/grafika: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony