Urządzenia zaczynają mierzyć jakość wody on-line

Zestawów do pomiaru jakości wody, w sumie 12, już zaczyna działać na terenie Sądeckich Wodociągów. System zwiększa bezpieczeństwo klientów i daje spółce nowe narzędzia do analizy parametrów wody na bieżąco w sieci wodociągowej (on-line).

Urządzenia zostały zamontowane w 9 miejscach na sieci wodociągowej oraz w trzech stacjach uzdatniania wody.

– W Nowym Sączu pomiar jakości wody odbywa się w sześciu miejscach na sieci wodociągow- ej.- informuje Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów. Pomiar dokonywany jest także w Starym Sączu, gminach Korzenna i Nawojowa. Zestawy zamontowane na sieci wodociągowej mierzą: pH, przewodność, temperaturę chlor wolny, mętność, absorbancję (pomiar związków organicznych w wodzie).

Kolejne trzy urządzenia pracują w zakładach uzdatniania wody w Starym Sączu oraz Świniarsku i w stacji uzdatniania wody w Gaboniu. – Tutaj z kolei następuje pomiar glinu ogólnego w wodzie uzdatnionej, Cały czas uzupełniamy i udoskonalamy nasz system dzięki współpracy z uczelniami, w tym przypadku jest to Politechnika Krakowska. Działający już u nas system jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa ludzi. W każdej chwili wiemy jaka woda trafia do odbiorców, czy nie dzieje się nic złego. Dzięki temu możemy reagować od razu.

Urządzenia mierzą parametry wody na bieżąco i je zapisują. System daje możliwość wysyłania danych wprost z sieci do bazy Sądeckich Wodociągów.

Na zdjęciu urządzenie zamontowane w zakładzie uzdatniania wody w Świniarsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony