Uwaga! W kominach pali się sadza

Wiele pracy mają sądeccy strażacy, nie tylko z powodu zimy. W ostatnim czasie wielokrotnie wyjeżdżali do gaszenia pożarów sadzy w kominach.

Gaszono takie pożary w Bilsku, Podolu Górowej oraz Nowej Wieś. Groźnie było też w Marcinkowicach, Świniarsku oraz w Nowym Sączu. Powodem był nadmiar sadzy w kominach, która znakomicie się pali stwarzając wielkie niebezpieczeństwo pożaru.

Strażacy przypominają!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

– cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

– dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Żródło; PSP Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony