W Krynicy-Zdroju trwa forum CYBERSEC CEE Regions & Cities

W Krynicy-Zdroju trwa forum CYBERSEC CEE Regions & Cities. Wziął w nim dzisiaj udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Zofia Nika i Edward Ciągło oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Ryszard Poradowski.

Podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych nie zabrakło rozmów dotyczących cyberbezpieczeństwa samorządów, Europejskiego Zielonego Ładu czy innowacji w energetyce i przemyśle.

Starosta Marek Kwiatkowski wziął udział w kilku panelach dyskusyjnych, między innymi dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu i włączenia go do regionalnej polityki klimatycznej, Makroekonomicznych uwarunkowań prowadzenia gospodarki 4.0 oraz innowacji w energetyce i przemyśle. Spotkał się również w wójtami sądeckich gmin, aby omówić bieżące sprawy i potrzeby inwestycyjne.

Organizatorem imprezy jest Instytut Kościuszki, a partnerem głównym Województwo Małopolskie.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, fot.: Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony