Warsztaty w Nowym Sączu pod hasłem „Świadomy, to bezpieczny senior – BĄDŹ CZUJNY”

19 lutego br. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wspólnie z Parafią pw. Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu zorganizowała warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla seniorów w ramach ogólnopolskich działań „Bezpieczny Senior”.

Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie świadomości seniorów zamieszkujących Sądecczyznę w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa, zapoznanie z różnymi formami oraz mechanizmami oszustw (w tym m.in. „na wnuczka/policjanta/prokuratora”), a także przekazanie informacji, w jaki sposób osoby starsze mogą skutecznie bronić się przed oszustami.

Warsztaty rozpoczęły się w minioną niedzielę, tj. 19 lutego br. o godzinie 15:00 w Sali Przemienienia Pańskiego przy bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a uczestników przywitał nadkom. Zbigniew Zacher – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu oraz ks. dr Jerzy Jurkiewicz – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Następnie seniorzy obejrzeli inscenizację przygotowaną przez uczestniczkę Dziennego Domu Seniora w Nowym Sączu oraz uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach z klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne”. Inscenizacja miała na celu przedstawienie sposobu postępowania sprawców tzw. oszustw na wnuczka, od momentu rozpoczęcia rozmowy telefonicznej z wytypowanym seniorem, aż do przekazania pieniędzy. Ważne było również zwrócenie uwagi na presję i triki psychologiczne, jakie w takich sytuacjach stosują przestępcy. Nie zabrakło także przedstawienia sceny prezentującej prawidłowe postępowanie w przypadku odebrania podejrzanego telefonu od nieznajomej osoby przedstawiającej się za krewnego.

Podczas warsztatów seniorzy wysłuchali prelekcji przygotowanych przez sądeckich przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkanie zakończyła prelekcja funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej komendy, w czasie której policjant przypomniał seniorom zasady bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych, jak również zachęcał do noszenia elementów odblaskowych. Aby omawiane zagadnienia były bardziej zrozumiałe, policjant posłużył się m.in. mobilną sygnalizacją świetlną oraz przejściem dla pieszych.

Po zakończonych warsztatach seniorzy otrzymali elementy odblaskowe oraz silikonowe opaski na nadgarstek z bezpośrednim numerem telefonu do oficera dyżurnego sądeckiej jednostki, by w razie próby oszustwa, mogli szybko poinformować Policję o zagrożeniu. Gadżety zostały ufundowane przez Księdza Prepozyta.

Warsztatom towarzyszył pokaz radiowozów i sprzętu policyjnego zorganizowany na placu przy bazylice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony