Wawrzka: woda zdatna do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że na zlecenie Spółki Wodociągowej w Wawrzce została pobrana próbka wody z urządzenia wodociągowego Wawrzka w punkcie poboru Szkoła Podstawowa w Wawrzce w celu przeprowadzenia ponownych badań laboratoryjnych wody w zakresie przekroczonych parametrów tj. liczby bakterii grupy coli i liczby Enterokoków kałowych.

Pobór próbki wody oraz badania laboratoryjne wody zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi metodami. Sprawozdanie z badań wykazało, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tym samym postępowanie w sprawie braku przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego Wawrzka zostało zakończone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony