Wawrzka: woda zdatna do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że na zlecenie Spółki Wodociągowej w Wawrzce została pobrana próbka wody z urządzenia wodociągowego Wawrzka w punkcie poboru Szkoła Podstawowa w Wawrzce w celu przeprowadzenia ponownych badań laboratoryjnych wody w zakresie przekroczonego parametru tj. liczby bakterii grupy coli i liczby Escherichia coli.

Pobór próbki wody oraz badania laboratoryjne wody zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi metodami przez Laboratorium AQUA – CRISTAL w Powroźniku 33-370 Muszyna. Badanie wykazało, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Tym samym, zakończono postępowanie w sprawie braku przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego Wawrzka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony