Wiedza to kapitał, który służy nam przez całe życie

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. W imieniu Powiatu, porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i wicestarosta Antoni Koszyk.

– Edukacja jest sprawą bardzo ważną – często rzutuje na całe nasze życie zawodowe – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Wiedza i wykształcenie to elementy, których nam nikt nie odbierze. To kapitał, który służy nam przez całe życie. Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych, stwarzanie możliwości rozwoju uczniom szkół powiatowych i studentom na pewno zaowocuje jeszcze większym rozwojem Sądecczyzny. Liczę też na to, że uczelnia będzie nam dostarczała w następnych latach świetnie przygotowane kadry.

Porozumienie mówi m.in.: o wspieraniu przez Powiat przedsięwzięć popularno-naukowych, artystycznych i naukowych organizowanych przez ANS; wspólne realizowanie projektów naukowo-badawczych i rozwojowych; realizacja praktyk zawodowych, tworzenie oferty edukacyjnej zgodnej z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz promowanie uczelni i Powiatu.

– Współpracujemy z Powiatem od dłuższego czasu realizując różne projekty – dodał rektor ANS Mariusz Cygnar. – To porozumienie rozszerza zakres naszych kontaktów, szczególnie w zakresie współpracy powiatowych szkół ponadpodstawowych i kształcenia kadr w naszym regionie. Bardzo ważnym aspektem jest odbywanie przez naszych studentów praktyk zawodowych. Obecnie, pracodawcy, oprócz wiedzy teoretycznej, wymagają umiejętności praktycznych i bardzo szybko są w stanie zweryfikować, czy pracownik je posiada. Chcemy dać naszym studentom możliwość odbywania takich praktyk w różnych zakładach pracy i firmach. Tym bardziej dziękuję staroście za podpisanie z naszą uczelnią porozumienia i zacieśnienie współpracy.

W spotkaniu wzięli udział: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, dr hab. inż. Mariusz Cygnar – rektor ANS, prof. dr hab. Inż. Adam Ruszaj – dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych ANS, dr hab. inż. Józef Ciuła – ANS oraz sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk i Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony