Wolontariusz, czyli pomoc innym płynąca prosto z serca

Wolontariat dla wielu jest potrzebą niesienia pomocy innym osobom płynącą prosto z serca. Może być on okazywany w różnorodny sposób – opieka nad chorymi, organizacja festynów lub imprez charytatywnych, udzielanie bezpłatnych korepetycji, organizacja zawodów sportowych oraz wiele innych form. Zakres pomocy wolontariusza może obejmować m.in. placówki pomocy społecznej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, sportu czy ekologii. Wszystko zależy od tego, czym wolontariusz chciałby się zająć, w co zaangażować oraz jakie atuty posiada.


Kiedy wolontariusz nie może angażować się w pomoc?

Jedynym obszarem, w którym nie mogą angażować się wolontariusze, jest przestrzeń związana ze wspieraniem działalności nastawionej na zysk, a więc obszar działalności gospodarczej. Jako wolontariusz musisz pamiętać, aby nie wykonywać obowiązków pracowników etatowych w danej organizacji. Oczywiście możesz oferować swoją pomoc, ale ma być ona uzupełnieniem pracy pracowników, a także wsparciem dla całego personelu. Rodzaj wykonywanej przez Ciebie pomocy zależy od wielu czynników, w tym od potrzeb jednostki, w której oferujesz swoje wsparcie, ich beneficjentów, a także Twoich umiejętności.

W jakich czynnościach mogę pomagać jako wolontariusz?

W zależności od swoich umiejętności i predyspozycji możesz być odpowiedzialny za ustalone wcześniej zadania. W ramach działalności lub danego projektu możesz brać udział w rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami do projektu, zająć się adresowaniem kopert, drukowaniem dokumentów lub innymi biurowymi czynnościami. Możesz angażować się również w ciekawe projekty tematyczne dedykowane dla młodzieży lub dzieci, a także seniorów. Część takich projektów związana jest np. z gotowaniem, haftowaniem czy integracją pokoleń. Pamiętaj, że ustalając zakres Twoich zadań i obowiązków, powinieneś uwzględnić swoje mocne strony, ponieważ jako osoba dobrze zorganizowana, odważna i chętna do działania sprawdzisz się również jako organizator imprezy okolicznościowej, koncertu charytatywnego lub innych wydarzeń na skalę gminną, powiatową czy wojewódzką.Fot.: pixabay.com (zdjęcie główne – ilustracyjne)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony