Współpraca polsko-słowacka rozwija się bardzo dobrze

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec powitali dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu przybyłych na polsko-słowackie konsultacje. Biorą w nich udział m.in.: Arkadiusz Mularczyk – Sekretarz stanu ds. polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowacji Andrej Stančík, a także Ambasador RP w Bratysławie Krzysztof Strzałka, zastępca Ambasadora SK w Warszawie – Martin Cimerman i Konsul Generalna – Zlata Šipošová.

Rozmowy, które odbyły się w sali obrad Starostwa, dotyczyły m.in. kwestii dwustronnych oraz aktualnych wyzwań stojących przed naszymi państwami. Podkreślono również rolę jaką oba nasze kraje odegrały w pomocy Ukrainie.

– Spotkamy się jeszcze dzisiaj z burmistrzem Piwnicznej-Zdroju i Muszyny oraz lokalnymi samorządowcami, aby bezpośrednio od nich usłyszeć o projektach, które możemy realizować ze słowackimi przyjaciółmi. Na pewno część z nich dotyczy połączeń komunikacyjnych – drogowych i kolejowych. Nasze regiony są przecież atrakcyjne turystycznie. Dzięki takim spotkaniom i rozmowom jak dzisiejsze, możemy usprawnić współpracę i zwrócić uwagę na elementy najważniejsze dla mieszkańców regionów przygranicznych.

Minister Andrej Stančík podziękował za wsparcie i współpracę między naszymi krajami, szczególnie w kontekście wojny toczącej się na Ukrainie. Zapewnił również o przyjaźni i realizacji wspólnych projektów.

W dzisiejszych spotkaniach biorą udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowacji Andrej Stančík, sekretarz stanu ds. Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Arkadiusz Mularczyk, Ambasador Republiki Słowackiej w Warszawie Andrea Elschekova Matisova, Ambasador RP w Bratysławie Krzysztof Strzałka, Konsul Generalna Zlata Šipošová, dyrektor Departamentu Europy Środkowej MSZ Ladislav Babčan, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej MSZ Patryk Błaszczak, zastępca Ambasadora SK w Warszawie Martin Cimerman, I sekretarz ds. Słowacji Departamentu Polityki Europejskiej Barbara Jabrzyńska-Fijołek.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony