Wybrano nowy skład Rady Pożytku Publicznego

W starostwie powiatowym w Nowym Sączu odbyło się zebranie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego dokonano wyborów nowych członków. W dyskusji i wybroach uczestniczył starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Chętnych do pracy w tym gremium było osiem osób, ale jedynie cztery pod wyborach znalazło się w Radzie.

Są to: Anna Biłek ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Mochnaczce Wyżnej, Elżbieta Bobak z Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach, Grażyna Cempa-Pulit z Nowosądeckiego Terenowego Związku Piłki Siatkowej oraz Bożena Kiemystowicz ze Stowarzyszenia Kobiet Do Walki Z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu.

Poza wyłonionymi nowymi członkiniami w RPP wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu: Antoni Koszyk i Edward Ciągło oraz dwóch reprezentantów Rady Powiatu Nowosądeckiego: Maria Barbara Szarota oraz Antoni Poręba.

– Liczymy, że będziecie nas Państwo wspierać nas mądrymi uwagami, dotyczącymi między innymi strategii rozwoju Powiatu – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Rada jest ciałem doradczym i opiniotwórczym, zajmującym się m.in. recenzowaniem projektów uchwał dotyczących szeroko rozumianej sfery zadań publicznych.

Wybory członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego prowadziła Justyna Tokarczyk, dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Fot. Paweł Szeliga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony