Wystawa „Fotogawęda. Ze zbiorów Mieczysława Cholewy”

Dorobek życiowy Mieczysława Cholewy (1913-1978), nowosądeckiego nauczyciela, fotografa i etnografa amatora, działacza regionalnego, folklorysty, muzykanta, poety, dziś być może powiedzielibyśmy – animatora kultury, to temat wielowątkowej wystawy zrealizowanej w 2021 roku w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Była to pierwsza ekspozycja opowiadająca o stworzonej przez niego kolekcji strojów ludowych, ale przede wszystkim ukazująca szerszemu gronu jego postać i fotografie. Teraz wystawa zagości w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Serdecznie zapraszamy!

Wernisaż:

10 marca 2023 r.
godz. 17.00
Gmach Główny
ul. Jagiellońska 56

Wystawa czynna do 18 czerwca 2023 r.

Na wystawie poprzez prezentowane eksponaty oraz fotografie snujemy opowieść o człowieku i jego pasji, ale także o kolekcjonerstwie, fotografii etnograficznej oraz kształtowaniu się idei regionalizmu, fascynacji górami i góralszczyzną. Jest mi niezmiernie miło, że naszą Fotogawędę z Mieczysławem Cholewą możemy pokazać tu, w Nowym Sączu – miejscu, w którym Cholewa urodził się i spędził większość swojego życia. Temu miastu i okolicy, jej kulturze i mieszkańcom poświęcił całe swoje życie. Warto jest więc przypomnieć jego postać i dorobek życiowy.

Fascynacja Cholewy góralszczyzną przejawiała się niemal w każdym aspekcie jego życia, choć sam nie był rodowitym góralem. W trakcie lat pracy zawodowej połączonej z pasją zaczął określać się mianem gawędziarza i bacy.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć fotografie wykonane z negatywów szklanych, rysunki oraz wydawnictwa autorstwa Mieczysława Cholewy, ale też zgromadzone przez niego oryginalne góralskie stroje ludowe i ich elementy oraz instrumenty. Zarówno fotografie, jak i artefakty dokumentują kulturę Sądecczyzny i rejonów sąsiednich, w tym Podhala.

Wybór 270 fotografii spośród ponad 800 nie był łatwy. Przede wszystkim staraliśmy się, aby opowiadały historię ich twórcy, ale także regionu (Sądecczyzny), jak również  pewnych tendencji i konwencji gromadzenia i fotografowania przedmiotów dziedzictwa kulturowego w latach 30. XX wieku. Stąd na wystawie wątki tematyczne – biografia, kolekcjonerstwo, fotografia etnograficzna i krajoznawcza.

Wiele z prezentowanych na wystawie przedmiotów widnieje na fotografiach, ukazując ich kulturowy kontekst: występowanie, funkcję pierwotną czy ich wtórne wykorzystanie.

Joanna Bartuszek / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie – kuratorka wystawy

Wystawa „Fotogawęda. Ze zbiorów Mieczysława Cholewy” jest wypożyczona ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Wystawa realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony