Zmiana nazwy Muzeum w Nowym Sączu

To dość zaskakująca decyzja. Od środy (24 stycznia 2024) z Nowego Sącza znika Muzeum Okręgowe (instytucja kultury Województwa Małopolskiego), a pojawi się „Muzeum Ziemi Sądeckiej”. Zmiana nazwy instytucji następuje na mocy Uchwały Nr LXXVII/1125/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

W uzasadnieniu do Uchwały napisano:

„Z uwagi na pełniejszą identyfikację Muzeum uwzględniającą m.in. zasięg terytorialny historycznej Ziemi Sądeckiej, historyczne nazwy Muzeum tj. pierwotną nazwę stosowaną przed II wojną światową tj. z roku 1938 „Muzeum Ziemi Sądeckiej”, zasięg kulturowy dziedzictwa Sądecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i emanacji środowisk artystycznych związanych z istotnymi ośrodkami życia duchowego usytuowanymi w miastach i regionie Małopolski południowej, charakter i znaczenie gromadzonych zbiorów w perspektywie rozwoju kolekcji muzealnej, pozycję promocyjną Muzeum, a także transparentność oraz identyfikację nazwy w wymiarze ogólnopolskim, zaistniała konieczność zmiany nazwy na „Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Warto dodać, że zmiana nazwy muzeum nie pociąga za sobą zmian w jego funkcjonowaniu. Charakter i zakres działalności pozostają w zgodzie z dotychczasowymi zapisami Statutu i Regulaminu Organizacyjnego jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony