Deszcz milionów złotych dla Sądecczyzny!

Z pewnością to znakomita i długo oczekiwana wiadomość. Z Polskiego Ładu Sądecczyzna otrzyma wiele milionów złotych, a Nowy Sącz aż 42. Tę wiadomość przekazał podczas konferencji prasowej poseł Jan Duda, ale również prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, poseł Patryk Wicher…

Z tego faktu radości nie kryje prezydent Nowego Sącza, który stwierdził, że w sprawę pozyskania funduszy zaangażowała się dwójka posłów PiS – Patryk Wicher i Anna Paluch oraz Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który przychylił się do wniosków Nowego Sącza związanych z planami inwestycyjnymi miasta.

Pieniądze, który otrzyma miasto w ramach pomocy rządowej podzielone są na dwie transze. Pierwsza wynosi 37 mln zł i będzie przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę drogową, a będą to prace inwestycje m. in. na ulicach Dunajcowej, Jodłowej, Gucwy, a także budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Piłsudskiego . Druga kwota to 5 mln zł i zostanie wydana na infrastrukturę sportową, czyli remont basenu przy l. Nadbrzeżnej.

Sporo pieniędzy trafi do powiatu nowosądeckiego. Na budowę Centrum Sportu w Marcinkowicach będzie 15 mln zł.

W Łabowej na Park terapeutyczny – „Łabowa otwarta na świat” gmina otrzyma 3.14 mln zł, a na poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację placówek oświatowych budynków szkolnych na terenie Gminy Łabowa – 6.380.000,00 zł.

Nawojowa: Budowa drogi gminnej “Konty” w Żeleźnikowej Wielkiej – 1.900.000,00 Przebudowa z rozbudową drogi gminnej “Dolinki – Zagroda” w miejscowości Frycowa – 2.850.000,00, Centrum aktywności i wypoczynku w Gminie Nawojowa – 2.700.000,00

Łososina Dolna: Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze – 4.980.000,00 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej – 2.990.000,00 zł. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna – 1.900.000,00 zł

Korzenna: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną na terenie gminy – 9.990.000,00 zł.

Gródek nad Dunajcem: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem – 5.000.000,00 zł oraz rozbudowa kanalizacji na terenie gminy – 5.000.000,00 zł.

Muszyna: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna – 2.992.500,00 zł oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowa oraz usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego – 7.980.000,00 zł.

Gmina Grybów: Budowa szkoły podstawowej wraz z sala sportową w miejscowości Gródek – 10.400.000,00 zł

Podegrodzie: Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły – 7.990.000,00 zł. Remont-modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Podegrodzie – 1.995.000,00 zł

Kamionka Wielka: Modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy – 4.999.999,00 zł. Budowa chodników na terenie Gminy – 6.000.000,00 zł

Piwniczna-Zdrój: Modernizacja infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka – 5.000.000,00 zł. Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój – 5.200.000,00 zł.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany – etap I – 10.900.000,00 zł

Krynica-Zdrój: Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, parkingowej wraz z oświetleniem ulicznym i wod.-kan. – 24.999.000,00 zł.

Stary Sącz: Przebudowa i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy – 6.290.000,00 zł. Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – Do Popradu – 4.750.000,00 zł

Rytro: Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Rytrze- etap I – 8.500.000,00 zł. Modernizacja dróg gminnych- etap II – 1.500.000,00 zł.

Miasto Grybów

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta – 4.455.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w osiedlu Biała Wyżna Zawodzie – 4.987.500,00 zł

Modernizacja dróg na terenie miasta wraz z budową parkingów – 3.990.000,00 zł

Łącko: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko – 4.374.750 zł. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w Jazowsku i Zagorzynie – 2.340.000 zł. Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łącko – 2.250.000 zł

Związek Gmin Krynicko – Popradzkich: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko – Popradzkich- 4.995.000,00 zł. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Związku Gmin Krynicko – Popradzkich – 5.494.999,96 zł

Lista regionów, które otrzymają wsparcie z Polskiego Ładu jest długa. W sumie na różne zadania inwestycyjne Małopolska otrzymała aż 2,5 mld zł z Polskiego Ładu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony