Dobra współpraca to gwarancja bezpieczeństwa

W Bilsku podsumowano działalność służb, inspekcji i straży działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2023 roku. Odbyło się to w ramach posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

– Współpraca samorządowców i służb przynosi bardzo dobre efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa na Sądecczyźnie – mówił starosta Marek Kwiatkowski, witając gości. – Dziękuję za wsparcie okazywane na co dzień – razem jesteśmy skuteczniejsi w pokonywaniu różnych kryzysów.

Spotkanie było okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i wicestarosta Antoni Koszyk zostali wyróżnieni Złotym Medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” przez Zarząd Główny LOK w Warszawie. Prezes LOK przyznał również Złoty Krzyż „Za zasługi dla klubów żołnierzy rezerwy” Romanowi Potońcowi – przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. Medale wręczał Stanisław Słaby (członek Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie i prezes Zarządu LOK w Nowym Sączu) oraz Józef Fiut (prezes Klubu LOK „Snajper” przy NEWAG S.A w Nowym Sączu).

Ponadto, starosta Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady PN Roman Potoniec zostali odznaczeni przez strażaków ze Słowacji.

W podziękowaniu za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na Sądecczyźnie oraz bardzo dobrą współpracę z samorządem powiatowym, starosta Marek Kwiatkowski odznaczył Złotym Jabłkiem Sądeckim: Alinę Karwalę, Jacka Kuliga – Komendanta Posterunku Straży Ochrony Kolei w Muszynie, Edwarda Michalika – Kierownika Gazowni w Nowym Sączu Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Krakowie, a Srebrnym Jabłkiem Sądeckim – Wojciecha Tyrkiela – Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Spotkanie, które odbyło się w Bilsku uświetnił występ Zespołu Niskowioki. Wysłuchali go m. in.: poseł Arkadiusz Mularczyk, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Edward Ciągło, Marian Dobosz i Zofia Nika, wiceprzewodnicząca RPN: Marta Adamczyk, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek, sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk, która prowadziła spotkanie oraz szefowie wszystkich służb mundurowych, straży i inspekcji dbających na co dzień o bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny oraz wójtowie gmin Ziemi Sądeckiej.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przygotowali pracownicy PCZK w Nowym Sączu oraz Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony