Komisja bezpieczeństwa: o czystym powietrzu, wyłudzaniu kredytów i niebezpieczeństwach w sieci

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Wziął w niej udział m.in. wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, który powitał wszystkich gości oraz członek Zarządu Edward Ciągło. Obecna była także sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk.

Członkowie komisji rozmawiali o zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza na terenie miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego do roku 2024 zgodnie z zadaniami wynikającymi z „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021 – 2024″.

Dyskutowano o monitorowaniu jakości powietrza, edukacja w szkołach podstawowych i średnich z zakresu niebezpieczeństw wynikających z emisji pyłów szkodliwych i gazów; pozyskiwaniu środków finansowych na bieżące współfinansowanie procesu wymiany pieców domowych na ekologiczne; prowadzeniu happeningów oraz promocji ekologicznych postaw wśród społeczeństwa, a także prowadzeniu działań prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczenie ilości występujących dzikich wysypisk śmieci.

Ponadto, członkowie Komisji rozmawiali o sposobach zapobiegania i ograniczania negatywnych zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo seniorów i osób mniej zaradnych. Duże znaczenie ma tutaj edukacja i uświadamianie zagrożeń wynikających z podania nieznanym osobom danych osobowych, opracowanie programu dla młodzieży dotyczącego podjęcia działań wśród najbliżej rodziny, organizacja akcji skierowanych do organizacji zrzeszających seniorów.

Kolejnym tematem były niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z internetu. Mówiono o bieżącym monitorowaniu środowisk internetowych – for oraz portali społecznościowych w zakresie przestrzegania przez użytkowników regulaminów, współpracy z influencerami w zakresie organizacji akcji informacyjnych o bezpiecznym korzystaniu z internetu, prowadzeniu edukacji z zakresu właściwego korzystania z sieci, organizacji akcji informacyjnych dla młodzieży i dorosłych nt. zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu oraz wyłudzeń danych osobowych, kredytów i włamań do bankowości internetowej.

Obrady Komisji prowadził Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony