Kto się obawia dyskusji o Sandecji?

Ostatnie wydarzenia sportowe pierwszoligowej Sandecji, ale też niejasności związane z budową stadionu przy ul. Kilińskiego, sprawy finansowe, spowodowały, że nie brakuje dyskusji o klubie. O to co się dzieje pyta wiele osób, nawet dla tych, których na co dzień Sandecja i jej problemy są obce.

Przez różne fora kibiców klubu przewijają się niezwykle gorące wypowiedzi, wciąż trwa dyskusja jak ratować Sandecję. Można to wszystko przeczytać, choć niektóre wypowiedzi nie nadają się do publikacji, są tak najeżone inwektywami. Ale trudno się dziwić frustracji kibiców, którzy radowali się z awansu do I ligi, później ekstraklasy. Marzenia o powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej wciąż są żywe. Warto dodać, że kibice mają dobrą pamięć i ani myślą darować tym, którzy doprowadzili do obecnej sytuacji. Ponoć są już przygotowane taczki.

Po stronie kibiców, ale też doceniając ważność dla miasta Sandecji, radny Józef Hojnor zaproponował debatę o klubie na sesji, która odbyła się dzisiaj. Chciał, by do porządku obrad włączyć sprawy Sandecji, wniosek zgłosił na piśmie (w czasie wystąpienia radnego zawiodła technika, nagłośnienie). Jak było do przewidzenia nie udało się. Część radnych, reprezentujących prezydenta miasta, nie zgodziło się na włączenie do porządku obrad tego wniosku. Ciekawe skąd taka obawa przed publiczną dysuksją, w świetle reflektorów i kamer?

Dyskusja o Sandecji jednak się odbędzie, na początku maja. Mają być zaproszeni wszyscy zainteresowani. Zapowiada się niezwykle ciekawie, może kamery też wrócą?!

Radny Józef Hojnor przygotował do dyskusji bardzo ciekawe i ważne dla funkcjonowania klubu pismo, które warto przeczytać – poniżej:

W dniu 18.04.2023r skierowałem pismo drogą elektroniczną do Przewodniczący Rady Miasta NS  z wnioskiem o udzielenie informacji na najbliższej Sesji Rady Miasta – tj. 25 kwietnia 2023r,  dotyczącej Spółki MKS “SANDECJA” S.A. oraz Fundacji Akademia Sandecja.

Pan Krzysztof Głuc

Przewodniczący Rady Miasta

Na podstawie & 32, ust.1,2 & 74 ust.2, Statutu Miasta Nowego Sącza, uchwalonego uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r.(tekst jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2021 r., poz. 5442 z późn. zm.), na podstawie art. 11b ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 40) w nawiązaniu do zapowiedzi skierowanej do Pana Przewodniczącego na Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 28.03.2023r, zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej Spółki Miejski Klub Sportowy “SANDECJA” S.A. oraz Fundacji Akademia Sandecja na najbliższej Sesji Rady Miasta 25 kwietnia 2023r w następujących zagadnieniach :  

ZAGADNIENIE 1

Jaka oferta jest kierowana do potencjalnych inwestorów Sandecja?

Uzasadnienie: chodzi o treść oferty i zachęty dla potencjalnych inwestorów. Sprawy: wyceny spółki, udziałów, wpływu na zarządzanie spółką, korzyści i bonusy dla inwestora. Do ilu inwestorów skierowano oferty w ostatnich 3 latach?  

ZAGADNIENIE 2

Jaka jest struktura kosztów spółki w latach 2021 i 2022?

Uzasadnienie: podanie struktury kosztów z podziałem: zawodnicy, sztab trenerski, zarząd, administracja, koszty transportu, usługi obce. 

ZAGADNIENIE 3

Jaka jest struktura przychodów spółki w latach 2021 i 2022?

Uzasadnienie: podanie struktury przychodów z podziałem na grupy.

ZAGDNIENIE 4

Jak kształtuje się pozyskiwanie środków od sponsorów?

Uzasadnienie: chodzi o cenniki sponsorskie, porównanie tych cenników do podobnych klubów, lista sponsorów i wpływów uzyskiwanych od nich w 2021-2022.  

ZAGADNIENIE 5

Jakie są wpływy z transferów zawodników?

Uzasadnienie: przedstawienie polityki transferowej; wpływy z transferów w ostatnich 5 latach; cele transferowe na najbliższe 5 lat.

ZAGADNIENIE 6

Jaki jest bilans kosztów do granych minut zawodników w sezonie wiosennym i jesiennym 2022?

Uzasadnienie: chodzi o relację: koszt zawodnika i ilość minut na boisku w stosunku do całkowitej ilości minut granych w sezonach.

ZAGADNIENIE 7

Jakie jest podejście klubu do Programu Junior Pro?

Uzasadnianie: ostatnie 5 lat i bieżąca strategia uczestnictwa w systemie. Wyjaśnienie powodu spadku w rankingu na pozycje 15.  

ZAGADNIENIE 8

Jakie jest system trenowania juniorów z 1 drużyną?

Uzasadnienie: ilość juniorów, wychowanków trenujących, na stałe z pierwszą drużyną, jaki jest system, zasady trenowania juniorów. 

ZAGADNIENIE 9

Jaka jest rola systemu elit junior group 16?

Uzasadnianie: rola i system funkcjonowania programu, koszty zawodników, trenerów, system treningów, treningi z pierwszą drużyną.  

ZAGADNIENIE 10

Ilu juniorów rokuje na awans do gry w piłce seniorskiej?

Uzasadnienie: ilość juniorów docelowo grających w pierwszej drużynie w perspektywie 5 lat; potencjalne przychody z transferów wychowanków w najbliższych 3 latach.

ZAGADNIENIE 11

Jaka jest obecna rola drugiej drużyny w klubie?

Uzasadnienie: przywrócono drugą drużynę, kto tam gra, obecna pozycja, docelowa pozycja i rola w klubie, koszt drużyny.  

ZAGADNIENIE 12

Ilość środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Akademię Sandecja  w formie grantów?

Uzasadnienie: Podmiot Fundacja Akademia Sandecja został powołany miedzy innymi z tego względu, aby jako organizacja pozarządowa , pozyskiwała finansowanie zewnętrzne, Jaki jest tego efekt?   

ZAGADNIENIE 13

Jakie jest koszt utrzymywania Akademii?

Uzasadnienie: przedstawienie bilansu kosztów – przychodów Akademii w ostatnich 3 latach, struktura kosztów i przychodów, wpływy od sponsorów.

ZAGADNIENIE 14

Jaka jest pozycja Akademii na mapie Polski?

Uzasadnienie: przedstawienie miejsca i roli Akademii w perspektywie 5 lat  wstecz i 5 lat do przodu, wyjaśnienie powodu spadku w rankingach.

ZAGADNIENIE 15

Kwestia samofinansowania się klubu.

Uzasadnienie: czy Spółka ma wypracowaną koncepcję na samofinansowanie się klubu, jeżeli inwestor nie zostanie pozyskany; chodzi o długofalowy plan na uzyskanie samofinansowania się klubu.

Zagadnienia Nr 1 -15 przedkładam pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem aby podmiot uprawniony mógł rzetelnie przygotować się do udzielenia informacji na Sesji Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2023r.

                                                                                                                                                Józef Hojnor

                                                                                                                   Radny Miasta Nowego Sącza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony