Starosta wręczył akty powołania

Wczoraj rozpoczęła działalność wybrana na nową kadencję Powiatowa Rada Rynku Pracy. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył członkom akty powołania.

Z ramienia Powiatu w Radzie zasiada wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk – przewodniczący Rady i Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wiceprzewodniczącym Rady jest Marek Reichel, a członkami: Grażyna Cempa-Pulit, Krzysztof Chlipała, Jan First, Marcin Jasiński, Krzysztof Kurzeja, Józef Pyzik, i Tadeusz Szewczyk.

Podczas spotkania, dyrektor Powiatu Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego – Teresa Klimek omówiła parametry rynku pracy, a także przedstawiła informację dotyczące liczbę bezrobotnych, stopy bezrobocia na koniec marca 2023 r., informację o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy dla PN za 2022 rok oraz Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2023-2026.

W czasie posiedzenia członkowie PRRP przyjęli trzy uchwały opiniujące, które dotyczyły: sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2022, Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2023-2026 oraz w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Rady rynku pracy są ciałami opiniująco-doradczymi, a ich głównym celem jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony