Kwalifikacja wojskowa zakończona

Blisko 1300 osób, w tym kobiety, stawiło się przed wojskową komisją kwalifikacyjną. Akcja trwała 46 dni a była prowadzona przez Powiat Nowosądecki wspólnie z Wojskowym Centrum Rekrutacji (dawniej WKU) w Nowym Sączu.

W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegali mężczyźni urodzeni w 2003 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1998-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach (np. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo), a także osoby, które ukończyły 18 lat i nie skończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

– W imieniu starosty Marka Kwiatkowskiego dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy tegorocznej kwalifikacji – mówił wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Ma ona szczególne znaczenie w obecnym czasie, gdy za naszą granicą toczy się wojna w Ukrainie. Dziękuję za pracę lekarzom Robertowi Gajewskiemu i Markowi Czosnkowi oraz pielęgniarce Annie Gondek, których wspomagali też lekarze Stanisław Stawowy i Paweł Biel.

Źródło; Starostwo Nowosądeckie

Fot. Paweł Szeliga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony