O bezpieczeństwie na drogach i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Gości przywitał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, a komisję prowadził Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu wziął również udział Edward Ciągło – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Starosta Marek Kwiatkowski wręczył nominację dla nowych członków komisji: st. bryg. Pawła Motyki który niedawno został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu, Wojciecha Tyrkiela pełniącego obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu oraz Ryszarda Poradowskiego – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Członkowie Komisji dyskutowali m.in. o poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na ścieżkach rowerowych. Nie zabrakło również dyskusji dotyczącej przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w naszym regionie oraz dyskusji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i podjęciu działań na rzecz pomocy osobom poszkodowanym. Omówiono m.in. tematy dotyczące informowania mieszkańców miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego o zagrożeniach porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych; utrzymania wysokiej efektywności służby patrolowej w celu poprawy skuteczności zwalczania przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu (kradzież mienia, kradzież samochodów, kradzież z włamaniem, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenia mienia, uszkodzenie ciała); podniesienia poziomu wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa podopiecznych oraz wspieranie inicjatyw innych organizacji służących poprawie poziomu bezpieczeństwa; wprowadzania w coraz większym zakresie monitoringu wizyjnego jako nowoczesnego elementu prewencyjnego.

W spotkaniu wzięli udział szefowie służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym regionie, dyrektorzy jednostek i wydziałów w urzędach powiatowych i miejskich.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony