Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Już tylko do 7 lutego można składać wnioski do konkursu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Organizatorzy przedsięwzięć technologicznych i dotyczących branży kreatywnej już mogą ubiegać się o środki z budżetu Województwa na realizację wartościowych projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości. Pula środków przeznaczonych na ten cel w konkursie „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” to aż 1 mln zł.

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” już od dwunastu lat wspiera małopolską społeczność start-upową oraz środowisko kreatywne. Organizacje pozarządowe realizujące w regionie przedsięwzięcia służące m. in. pozyskiwaniu wiedzy oraz podnoszeniu kompetencji biznesowych Małopolan i firm, mogą aplikować o środki, by te projekty wdrażać na jak najwyższym poziomie.

Celem konkursu jest wsparcie małopolskiej społeczności start-upowej oraz środowiska kreatywnego.

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji na realizację:

– przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe i inne projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości technologicznej,

– przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w branży kreatywnej, m.in. warsztatów tematycznych i spotkań, w tym przy wykorzystaniu potencjału miejsc pracy kreatywnej typu fablab, makerspace itp.

Wielkość wsparcia finansowego ze strony Województwa Małopolskiego wynosi max 85% wartości zadania. Oferenci wykazać się muszą wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 7 lutego 2024 r. do godziny 16:00.

Wersję pisemną oferty (wygenerowaną z Generatora eNGO) wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 9 lutego 2024 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Województwa

(https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/wystartowal-otwarty-konkurs-ofert-malopolska-tu-technologia-staje-sie-biznesem-4) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

(https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2387782,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony