Policjanci z Krakowa wzmocnią sądecką komendę

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 1 września br. na Sądecczyznę zostały skierowane dodatkowe siły policyjne w postaci dwóch plutonów nowo tworzonej kompanii Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, która na stałe będzie stacjonować w siedzibie sądeckiej komendy. Wczoraj odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom nowego pododdziału. Wziął w nich udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

– Niespełna 3 lata temu dotknęła nas dramatyczna sytuacja – choroba COVID-19. To spowodowało, że zadania, które stanęły przed polską Policją zostały rozszerzone o konieczność działań zmierzających do zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią. Oprócz tej sytuacji doszło również do konfliktu na granicy białoruskiej. Tam również zostały zaangażowane oddziały polskiej Policji. I w ostatnim okresie konflikt – wojna na Ukrainie. To wszystko spowodowało, że decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, na terenie całej Polski powstają dodatkowe pododdziały w strukturach oddziałów prewencji. Na terenie Małopolski powstaną dwie takie kompanie prewencji. Pierwsza na terenie powiatu nowosądeckiego, która będzie realizowała zadania na terenie południowo-wschodniej części Małopolski oraz kompania druga, która powstanie na terenie Podhala, a zlokalizowana zostanie na terenie Zakopanego. To pozwoli nam w sposób bardziej efektywny realizować bieżące zadania zarówno w zakresie działań poszukiwawczych osób zaginionych, w zabezpieczaniu imprez masowych, udzielaniu wsparcia w szczególności jednostkom terenowym w codziennej służbie – mówił nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. – Pierwszym etapem jest stworzenie w Nowym Sączu kompanii krakowskiego Oddziału Prewencji Policji. Są już wśród nas 45 funkcjonariuszy oddziału prewencji, którzy 1 września rozpoczęli służbę na terenie nie tylko powiatu nowosądeckiego, ale również limanowskiego, gorlickiego, a także będą w dalszym ciągu realizować zadania w ramach Odwodu Centralnego Komendanta Głównego Policji. To 45 funkcjonariuszy z doświadczeniem, którzy wykonali już szereg zadań zarówno na terenie Małopolski, jak i na terenie kraju, np. w związku chociażby z działaniami na granicy z Białorusią, czy przy wspieraniu garnizonu podkarpackiego w związku z przyjmowaniem migrantów z Ukrainy. To policjanci mający doświadczenie w zabezpieczaniu przejazdów kibiców i zabezpieczaniu imprez masowych na terenie Małopolski i nie tylko. 

Do końca roku, zgodnie z dyspozycją Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora dra Jarosława Szymczyka, kompania ta zostanie uzupełniona o kolejne 50 etatów. I w ten sposób do końca 2022 r. ukonstytuuje się pierwsza zamiejscowa kompania Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

– Panie generale, dziękuję za decyzje, które tworzą u nas ten obszar turystyczny szczególnie bezpiecznym – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Dziękuję również Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu, inspektorowi Krzysztofowi Dymurze za wspaniałą współpracę i zrozumienie. Sądecczyzna to region turystyczny, gdzie oprócz mieszkańców, których liczba przekracza 300 tysięcy, mamy bardzo dużo turystów i cały czas dbamy o to, żeby czuli się tutaj bezpiecznie. Dzięki Policji jest to możliwe.

 W uroczystości wzięli udział m.in. Łukasz Kmita – wojewoda małopolski, nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Ludomir Handzel – prezydent Miasta Nowego Sącza, Marek Kwiatkowski – starosta nowosądecki, przedstawiciele służb mundurowych z Sądecczyzny: gen. bryg. SG Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, st. bryg. Paweł Motyka – zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, ppłk Łukasz Chruślicki – dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu, ppłk Henryk Kiełbasa – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, nadkom. Rafał Pałka – naczelnik Wydziału w Nowym Sączu Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, a także insp. Jarosław Nowak – dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na czele z komendantem insp. dr. Krzysztofem Dymurą i jego zastępcami – mł. insp. Adamem Bukańskim i nadkom. Zbigniewem Zacherem. Obecna była również Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Źródło: KMP w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony