Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom. Prawie 530 tys. zł dla powiatu gorlickiego

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity do powiatu gorlickiego trafi 528 133 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Wysowej Zdrój. Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozwolą na realizację inwestycji, której celem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Dzisiaj w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał na ręce Marii Gubały starosty gorlickiego, umowę potwierdzającą przyznanie dofinansowania. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści poseł Barbara Bartuś, poseł Elżbieta Zielińska, poseł Patryk Wicher oraz senator Wiktor Durlak.

– Mieszkańcy powiatu gorlickiego przez wiele miesięcy oczekiwali na te środki i starali się o przebudowę drogi powiatowej w Wysowej Zdrój. Nasze działania skupione są właśnie na mieszkańcach (…). Cieszymy się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości współpracuje z samorządami – przekazuje senator Wiktor Durlak.

– Cieszymy się: Parlamentarzyści, Pan Wojewoda, Samorządowcy, ale przede wszystkim cieszą się mieszkańcy. Ta droga jest bardzo potrzebna (…). Ta inwestycja jest elementem walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Zdecydowanie usprawni przemieszczanie się nie tylko mieszkańców, ale również przyjezdnych – mówi poseł Barbara Bartuś.

 Chcę podkreślić zaangażowanie Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w przyznanie tych środków (…) Polski Ład jest przykładem naszych działań, by wszystkim w Polsce żyło się dobrze. Kiedy były rozdania Polskiego Ładu, pojawiło się bardzo dużo głosów mieszkańców powiatu gorlickiego, że ta droga jest trochę zapomniana. To była duża potrzeba – przyznaje poseł Elżbieta Zielińska.

– Radością jest to, że wspólna praca daje taki rewelacyjne efekty (…). Wniosków jest więcej, są wnioski, które mówią o powstaniu nowych uzdrowisk, są wnioski, które tyczą się szpitali… Mamy nadzieję, że Pan Premier będzie się do nich pozytywnie przychylał
 – mówi poseł Patryk Wicher.

– Droga powiatowa 1498K ma strategiczne znaczenie zarówno dla transportu surowca drzewnego z okolicznych lasów, jak i dla kanalizowania ruchu turystycznego. Przebiega przez miejscowości słynące z atrakcji turystycznych, w tym przez Wysową Zdrój. Łączy mniejsze miejscowości często uczęszczane przez turystów. Dla niektórych mieszkańców stanowi jedyną drogę dojazdu do DK28, a dalej do Gorlic. Jej przebudowa ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników małopolskich dróg. Dlatego zwróciłem się z prośbą do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat gorlicki. Wierzę, że do końca grudnia bieżącego roku będziemy mogli cieszyć się powstałą inwestycj
ą – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Nie ukrywam uczucia szczęścia, że jesteśmy beneficjentem tego dofinansowania. Samorząd powiatu gorlickiego ma przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo mieszkańców. Jest ono traktowane priorytetowo. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Parlamentarzystom, którzy wspierają nasze wnioski – dodaje starosta Maria Gubała.

Co powstanie w ramach zadania?

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 24+760 – 25+710 w miejscowości Wysowa Zdrój” zostanie zrealizowane do końca 2022 roku. Jego szacowana wartość wynosi 2 378 133 zł, z czego 528 133  zł pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków własnych powiatu.

W ramach zadania planuje się wykonanie prawidłowo wyprofilowanej nawierzchni asfaltowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji drogi, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, wykonanie umocnienia rowów korytkami żelbetowymi, montaż barier ochronnych oraz remont przepustu pod drogą.

 Realizacja zadania jest istotna z punktu widzenia mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów. Przedsięwzięcie to przyczyni się do podniesienia konkurencyjności regionu, a także pozytywnie wpłynie na jego rozwój – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

RFRD, RFIL, Polski Ład. Rząd wspiera powiat gorlicki

Jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu gorlickiego regularnie wspierane są przez środki z budżetu państwa i rządowych funduszy.

Powiat gorlicki i gminy z tego powiatu podczas pięciu naborów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały w sumie 36 428 034 zł. W ramach realizacji 40 zadań nastąpi budowa, przebudowa, odbudowa, rozbudowa i remont łącznie ponad 28 km dróg.

Ponadto, dzięki 616 528 zł z RFRD, w powiecie zbudowano lub przebudowano 5 przejść dla pieszych.

Na rozwój ziemi gorlickiej ogromny wpływ ma także Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Na zadania takie jak m.in.: modernizacja pływalni, budowa tras pieszo-rowerowych, rozbudowa przedszkola i powstanie wieży widokowej jednostki z powiatu gorlickiego otrzymały podczas pięciu naborów przeprowadzonych w latach 2020-2021 z RFIL-u łącznie 74 617 577,76 zł, w tym dla powiatu gorlickiego 6 558 052 zł.

To jednak nie wszystko. Do powiatu gorlickiego wpłynęło ogromne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tylko w ramach drugiej edycji, której wyniki ogłoszono w maju 2022 roku, do gorlickich jednostek wpłynęło prawie ponad 135,3 mln zł, w tym dla powiatu gorlickiego prawie 14,3 mln.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości kieruje do samorządów realne wsparcie. W myśl zasady: razem jesteśmy silniejsi, prowadzimy skoordynowane działania, by wspólnie dbać o rozwój naszej Ojczyzny. Poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, usprawniamy transport, uatrakcyjniamy nasz region turystycznie, pobudzamy wzrost gospodarczy i spełniamy marzenia lokalnej społeczności – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony