Rekordowa ilość kilometrów nowych dróg!

Pogoda sprzyja i drogowcy intensywnie pracują na drogach powiatowych. Do końca obecnej kadencji wyremontowanych zostanie około 150 km dróg – to rekord w historii Powiatu Nowosądeckiego.

O trwających i planowanych inwestycjach drogowych mówił podczas sesji starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

– Trwa modernizacja drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad na długości 300 metrów. Niebawem prace zostaną zakończone. Koszt inwestycji to ponad 374 tysiące złotych. Budujemy również most wraz z dojazdami w Paszynie – zakończenie inwestycji planowane jest na marzec przyszłego roku, a koszt inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych – mówi starosta Marek Kwiatkowski.

Ponadto:

– trwa przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa na długości 4.445 m. Termin ukończenia prac: marzec 2025 r., wartość – 25.310.899 zł,

– trwa budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka wraz z odwodnieniem i przebudową trzech przepustów. Termin zakończenia – sierpień  2023 r., wartość – 838.876 zł,

– trwa budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej  Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie. Termin zakończenia – sierpień 2023 r. wartość – 799.500 zł,

– trwa przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Wilczyska. Termin zakończenia – maj 2025 r., wartość – 24.990.000 zł,

– trwa remont drogi powiatowej Kamionka Wielka – Kamionka Wielka na długości 2.570 m w miejscowości Kamionka Wielka. Termin zakończenia – sierpień  2023 r., wartość 4.039.391 zł.

Na etapie procedury przetargowej są następujące zadania:

– budowa chodnika na długości 434 m w miejscowości Jastrzębik w ciągu drogi powiatowej Muszyna ul. Polna – Złockie. Zadanie będzie współfinansowane przez gminę Muszyna,

– budowa chodnika na odcinku ok. 523 m wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej Łącko – Naszacowice w miejscowości Olszanka. Inwestycja będzie realizowana przy udziale finansowym gminy Podegrodzie,

– budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej (50%),

– opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowości Krużlowa Wyżna wraz z dojazdami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony