Sądeckie Wodociągi dowożą wodę do Mystkowa i okolic

Jak już informowaliśmy ze względu na obecność bakterii coli w sieci wodociągowej „Mystków II” woda jest nie zdatna do spożycia. Obecnie trwają prace związane z przywróceniem wodociągu do użycia. Do czasu, kiedy Sanepid zezwoli na uruchomienie sieci, wodę do spożycia do Mystkowa i okolicznych wsi dowozić będzie beczkowozami spółka Sądeckie Wodociągi.

– Jak to długo potrwa? Nie wiem – mówi Józef Laskosz ze Spółki Wodociągowej Mystków. – Obecnie sieć już została oczyszczona, ale dopóki Sanepid nie da zgody na jej uruchomienie w kranach wody nie będzie. Wiele wskazuje na to, że mieszkańcy będą się męczyć do piątku. Skąd to się bierze? Nie mamy kanalizacji i po większej ulewie, takie zjawisko może wystąpić. Mam nadzieję, że po wykonaniu sieci kanalizacyjnej nasze kłopoty znikną. Informacja o godzinach udostępniania wody w kolejnych dniach będzie przekazywana na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka: www.kamionkawielka.pl.

Warto wiedzieć, że Gmina Kamionka Wielka zawarła w 2017 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na realizację projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020…

W ramach pierwotnego zadania wybudowanych zostanie 11,38 km sieci kanalizacyjnej, do której zostanie przyłączonych 1170 użytkowników RLM. Rozszerzenie zakresu projektu spowoduje wykonanie dodatkowych 3,25 km sieci oraz pozwoli na przyłączenie kolejnych około 250 nowych użytkowników. Docelowo łączna długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 14,62 km oraz pozwoli na łączne podłączenie 1420 nowych użytkowników.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 958 145,95 złotych z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 3 642 647,97 złotych.

Efektem prac ma być uporządkowany system ściekowy oraz wyeliminowanie nielegalnych zrzutów ścieków i nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy budynków objętych budową kanalizacji będą mieli możliwość podłączenia się do sieci dopiero po zakończeniu i odbiorze prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony