Sądeczanka – będą opóźnienia

Opóźnia się termin wydania decyzji środowiskowej w sprawie drogi ekspresowej z Brzeska do Nowego Sącza. Wprawdzie Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przedstawiła preferowane 3 warianty przebiegu drogi, jednak z uwagi na ryzyko oddziaływania proponowanych wariantów na obszary zalewowe oraz znaczne koszty realizacji, zleciła kolejne ekspertyzy.

Rekomendowane warianty to A – preferowany przez gminy, F – najkorzystniejszy środowiskowo i C – rekomendowany przez projektanta. Po proteście Czchowa, przeciw wariantowi C protestują władze Gminy Gnojnik, ponieważ ten wariant zakłada budowę Sądeczanki przez sam środek gminy.

Opóźnienie w realizacji Sądeczanki ma być przedmiotem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce.

Wg. informacji przedstawionej przez GDDKiA inwestycja ma zostać ukończona w 2026 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony