Kreowanie mody na sztukę w biznesie on-line.

Wielu z nas zastanawia się w jakim kierunku będzie podążać człowiek ze swoimi pomysłami realizującymi potrzeby innych. Przemysł coraz częściej w dużej mierze obsługiwany jest przez roboty, zatrudnienie ludzi w tym sektorze spada. Usługi dla społeczeństwa cały czas się rozwijają. Oczekiwania społeczne są coraz większe, dotyczą one nie tylko zwykłych podstawowych potrzeb, ale również tych, które kiedyś wyłącznie kojarzyły się z rozrywką.

Wiele lat temu rozpoczął się proces przeobrażeń nie tylko w sferze biznesu, ekonomii, kultury, ekologii ale również w sferze kreatywności, łącząc sztukę z pracą, pracę z rozrywką. Zjawisko to zostało nazwane przemysłami kreatywnymi. Jedną z gałęzi tego sektora jest szeroko rozumiany świat mediów
i audiowizualiów. Okres pandemii dodatkowo przeobraził świat pod wieloma względami, o czym nie trzeba pisać. Powiększył się rynek usług on-line. Architektura, kultura, moda, fotografia i wspomniane już media w znaczny sposób musiały również, jak większość branż, wzmocnić swoje działanie
w przestrzeni Internetu. Obecnie rynek audiowizualny rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów w Europie. Jego cechy kulturotwórcze, aktywizujące współczesnego człowieka na rynku pracy – oraz rola komunikacji medialnej wpływają bezpośrednio na jakość życia społeczno-kulturalnego
i politycznego nowoczesnego społeczeństwa, także w Polsce. Branża kreatywna – obejmująca zarówno twórców, jak i organizatorów życia kulturalnego oraz świata mediów oferuje możliwości rozmaitych form zatrudnienia. Jak twierdzi Prof. Marek Chamot, sektor kreatywny wymaga dobrej znajomości obszaru, którego reguły działania są zmienne, zależne od bieżącej sytuacji społeczno-kulturalnej
i politycznej, a zatem takich, które są nieustannie aktualizowane. Przemysły kreatywne są połączeniem wiedzy, kreatywności z przedsiębiorczością i dobrze pojętą ekonomiką osobistej produktywności.

Województwo Małopolskie aktywnie promuje sektor kreatywny. Wspiera różnego rodzaju inicjatywy oraz tworzy programy. m. in. w ramach których, propagowane są działania pro przedsiębiorcze
z różnych branż. Dzieje się to również ramach programu pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, który realizowany jest przez Województwo Małopolskie od 2013 roku. Przedsięwzięcie to powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony lokalnej społeczności startupowej, organizującej oddolnie szereg inspirujących wydarzeń technologicznych i networkingowych, w których uczestniczą rocznie tysiące osób.

Odpowiedzią na te działania była inicjatywa Małopolskiej Agencji Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o. która w dniach 30.11.2021 do 3 12.2021 organizuje konferencję on-line pn. „Kreowanie mody na sztukę w biznesie on-line”. W ramach tego wydarzenia omawiane będą obszary tematyczne takie jak:

a. wykorzystanie narzędzi Google do promocji firmy i produktów

b. media społecznościowe jako niezbędne zaplecze nowoczesnej firmy

c.  fotografia i video – sposób na biznes

d. kultura i sztuka on-line – inne możliwości prezentacji i twórczości

e. moda jako przejaw własnego spojrzenia na zmiany społeczne w dobie pandemii

f. sektor kreatywny a zrównoważony rozwój

g. pasja, umiejętność kreacji i tworzenia innowacyjności

h. jak tworzyć startupy – możliwości finansowania i rozwoju

Prelegentami będą praktycy branżowi oraz wykładowcy akademiccy.

Założeniem tego wydarzania jest m.in.:

1. Wsparcie małopolskiego środowiska startupowego, działającego m.in. w obszarze sektora kreatywnego, mającego wpływ na cywilizacyjne nawyki społeczne powiązane z przenikaniem się cech kulturotwórczych, aktywizujących współczesnego człowieka na rynku pracy poprzez podkreślenie roli komunikacji medialnej wpływającej bezpośrednio na jakość życia społeczno-kulturalnego i politycznego, nowoczesnego społeczeństwa. Działania te są połączeniem wiedzy, kreatywności z przedsiębiorczością i dobrze pojętą ekonomiką osobistej produktywności.

2. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród Małopolan w kulturze, sztuce, fotografii, video, modelingu, reklamie, marketingu, architekturze, kulturze.

3.  Rozwój kompetencji mieszkańców i przedsiębiorców Małopolski, ww. obszarach.

4.  Zdobycie wiedzy i umiejętności kluczowych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu i jego rozwoju, szczególnie w przemysłach kreatywnych, wieloaspektowego podejścia do biznesu – od pomysłu, jego projektowania, otoczenia prawnego, finansowania, testowania i wreszcie do wprowadzania finalnego produktu na rynek.

5. Stworzenie możliwości do nawiązania kontaktów biznesowych branży kreatywnej.

6. Upowszechnianie informacji o technologiach rozwijanych w Małopolsce oraz promowaniu trendów związanych z przemysłami kreatywnymi.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Link do rejestracji poniżej.

https://sadecki.news/rejestracja-na-konferencje-online-kreowanie-mody-na-sztuke-w-biznesie-on-line/


LINKI NA KONFERENCJE:

30.11.2021 (wtorek), godz. 9.00-12.00:

https://teams.live.com/meet/94130793626408

01.12.2021 (środa), godz. 9.00-12.00:

https://teams.live.com/meet/94190884578450

02.12.2021 (czwartek), godz. 9.00-12.00:

https://teams.live.com/meet/94430539996249

03.12.2021 (piątek), godz. 11.30-14.00:

https://teams.live.com/meet/94774187396375ANKIETA EWALUACYJNA

zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoPATRONAT MERYTORYCZNY:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony