Przemoc w rodzinie – jak zapobiegać

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. W imieniu starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego gości powitał członek Zarządu Edward Ciągło, który wręczył członkom Komisji akty powołania na nową kadencję.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o poprawie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscach wypoczynku, o działaniach zmierzających do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz podjęciu działań na rzecz pomocy osobom poszkodowanym.

Podczas spotkania, które prowadził Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dyskutowano m. in. na temat działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na ścieżkach rowerowych; monitorowania przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie przewozu drogowego osób i rzeczy; weryfikacji oznakowania dróg, jako środka poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; poprawy infrastruktury drogowej, poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także o nauce właściwych zachowań w ruchu drogowym – podniesieniu poziomu szkolenia rowerzystów, motorowerzystów oraz kandydatów na kierowców pojazdów silnikowych; organizowaniu szkoleniowych warsztatów dla instruktorów i wykładowców oraz kandydatów na kierowców; prowadzenia kursów doszkalających dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o wydawanie karty rowerowej.

Zebrani dowiedzieli się również o tym, w jaki sposób władze Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza włączyły się w pomoc w zakwaterowaniu dla uchodźców przybyłych z terenów objętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony